Krajské postupové přehlídky 2016

Krajské postupové přehlídky 2016

Vážení a milí kolegové, vážené a milé kolegyně, přátelé divadla a poezie,

dovolte, abychom Vás následujícími materiály informovali o termínu a základních propozicích.

1. Krajské postupové přehlídky Louny, Poeticky! 2015 (12. - 13. března 2016) - krajské postupové přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov (14. - 18. června 2016)

2. Krajské postupové přehlídky Dětská scéna sólových recitátorů (16. - 17. dubna) s výběrem na národní přehlídku ve Svitavách (10. - 16. června 2016 )

3. Krajské postupové přehlídky Dětská scéna dětského divadla (15. dubna) s výběrem na národní přehlídku ve Svitavách (10. - 16. června).

Městská knihovna Louny organizuje z pověření Ministerstva kultury ČR prostřednictvím NIPOS - Artama Praha regionální přehlídky ve třech oborech: dětské sólové recitace a dětské divadlo (Dětská scéna Svitavy 2016), umělecký přednes a divadlo poezie (Wolkrův Prostějov).

U přípravy a zabezpečení všech tří akcí nám jde o přehlídky jako skutečně významné regionální události, které vytváří z pasivního uživatelství prostor pro odpovědnou spolupráci a tvůrčí spolupodíl všech zúčastněných (tvůrčí dílny, diskusní fóra, různé techniky osobního reflektování).

Bližší informace o celonárodních souvislostech najdete na stránkách NIPOSu (www.nipos-mk.cz), evidenční listy (přihlášky) a propozice k postupovým přehlídkám pak najdete jako další přílohu.

Všechny tři přehlídky jsou dokumentovány a prezentovány v regionálních i celostátních médiích.

Drazí přátelé mladého a alternativního divadla, poezie a pohybu, velmi rádi se s Vámi setkáme v Městské knihovně Louny.

Zlomte vaz!


DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY 2016

Nabídka seminářů

Přihláška

http://www.nipos-mk.cz/?p=26693


DĚTSKÁ SCÉNA LOUNY 2016

Uplynulý víkend patřil v lounské knihovně poezii. Poosmé se zde konala krajská postupová recitační přehlídka Dětská scéna 2016. V pátek mohli zájemci zhlédnout divadelní představení, v sobotu a neděli pak sólové recitátory. Nejlepší soubory i sólisté budou v červnu reprezentovat Ústecký kraj na celostátní přehlídce ve Svitavách.

Lektorský sbor ve složení Renata Vordová, Jan Anderle a Jakub Hulák doporučil k postupu soubor Reservé ze ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě s představením Sbal si kufry a soubor A hrome! ze ZUŠ Litoměřice s dramatizací Co když?!? Čestné uznání lektorského sboru za přirozený jevištní projev obdržely Děti v kaši za představení Duhová jiskra.

Pro recitační část přehlídky vystřídala v lektorském sboru Jakuba Huláka Anna Bahnerová. Děti předávaly své texty ve čtyřech kategoriích. V první kategorii, která jako jediná není postupovou, byly oceněny Anna Andrášková, Magdalena Emma Prontekerová, Adéla Vázlerová, Jasmína Van Vegchel a Karolína Štolbová. Z druhé kategorie slavili postup do Svitav Anna Horáková a Martin Balabán.

Ve starších dvou kategoriích recitátoři předávají vždy dva texty, aby se lektoři mohli důkladněji rozhodnout, koho do Svitav vyšlou. Ve třetí kategorii to byli Anna Formánková a Martin Matocha, ve čtvrté Nikola Helšusová a Josef Fečo, doporučena na postup byla Natálie Oyawale.

Kromě postupujících ocenili lektoři interpretaci textů u Audrey Kristine Wangle, Kláry Ulbertové, Adély Kočínové, Rozálie Vrané, Adiny Tonderové, Antonína Ďurana, Matěje Parpela a Jana Kunze.

Dětská scéna uzavírá jarní poetické období, které již tradičně hostí Městská knihovna Louny. V březnu se uskutečnilo oblastní kolo dětské přehlídky a krajské kolo Louny, Poeticky! pro dospělé. Letošní ročník krajské Dětské scény byl rekordní co do návštěvnosti, zájemců o poezii se sešlo na čtyři sta. Přehlídky se konají za laskavé finanční podpory MK ČR a Spolku paní, dam a dívek.

Ondřej Kunc


Divadelní přehlídka v šesti minutách
pro zaslání adresy ke stažení celých představení pište na mkl@mkl.cz


Fotogalerie - divadlo

Fotogalerie - recitace - sobota

Fotogalerie - recitace - neděle


15. - 17. dubna 2016

Propozice - sólisté - ke stažení

Propozice - divadla - ke stažení

Přihláška pro divadelní soubory
.doc / .pdf / .rtf

Přihláška pro recitátory - sólisty
.doc / .pdf / .rtf

 

KDO CO DĚLÁ:
LEKTOROVÁNÍ - DIVADLA: Renata Vordová, Jakub Hulák, JanAnderle
LEKTOROVÁNÍ - RECITACE: Renata Vordová, Anna Bahnerová, Jan Anderle
MODEROVÁNÍ PŘEHLÍDKY: Dagmar Kučerová
PREZENCE: Věra Pokorná
ROZMLOUVAČKY: Jana Hrbková
NÁPOVĚDA: Marcela Langrová
FOTOGRAFOVÁNÍ: Ondřej Kunc

Předběžný časový program:

pátek 15. 4.
Klub(ovna) Luna

8.30 - prezence

9.30 - zahájení

9.40 - Děti v kaši - Duhová Jiskra
ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Pavel Skála

10.00 - Gymjat II. - Hloupý Jakub
Gymnázium Jateční 22, Ústí nad Labem, Anna Skalská

10.30 - Správná pětka - Čtyři malá prasátka
dramatizace textu Hany Doskočilové, ZUŠ Litvínov, Jana Loosová
(pro nemoc omluveni)

11.00 - Gymjat I. - Jmenuji se Martina
dramatizace textu Ivony Březinové, Gymnázium Ústí nad Labem, Anna Skalská

11.30 - rozborový seminář

12.20 - pauza na oběd

13.00 - Všecky barvy - Ořešák
ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Pavel Skála

13.30 - Nebojsa - Mlsalka a Nehajalka
dramatizace textu Ljuby Štíplové: Hajánek přeje dobrý večer
SŠ a ZŠ Ústí nad Labem, Lenka Dusíková, Luisa Krejčová

14.00 - No A? - Jen jestli si nevymejšlíš
dramatizace textu Shel Silversteina, ZUŠ Litvínov, Jana Loosová
(pro nemoc omluveni)

14.20 - Reservé – Sbal si kufry
ZUŠ F. L. Gassmanna Most, Pavel Skála

14.50 - A hrome! - Cokdyž?!?
dramatizace předlohy Shel Silversteina: Jen jestli si nevymejšlíš
ZUŠ Litoměřice, Lenka Pařízková

15.20 - rozborový seminář

16.10 - vyhlášení výsledků

časy jsou orientační a mohou se změnit


sobota 16. 4. a neděle 17. 4.
knihovna

sobota 16. dubna 2016
8.30 - prezence 1. kategorie
8.45 - ladění
9.00 - předskokani přehlídky - MŠ Kpt. Nálepky
9.15 - 1. kategorie 1. část
9.45 - přestávka
10.00 - 1. kategorie 2. část
10.30 - porada lektorského sboru
11.00 - vyhlášení výsledků
11.15 - rozhovory lektorů s recitátory

12.00 - 12.30 – oběd

12.30 - prezence 3. kategorie
12.45 - ladění
13.00 - předskokani přehlídky - ZŠ J. A. Komenského
13.15 - 3. kategorie 1. část 1. texty
13.45 - přestávka
14.00 - 3. kategorie 2. část 1. texty
14.30 - porada lektorského sboru
15.00 - 3. kategorie 2. texty
15.30 - porada lektorského sboru
16.00 - vyhlášení výsledků
16.15 - rozhovory lektorů s recitátory

neděle 17. dubna 2016
8.30 - prezence 2. kategorie
8.45 - ladění
9.00 - předskokani přehlídky - Senior Melody
9.15 - 2. kategorie 1. část
9.45 - přestávka
10.00 - 2. kategorie 2. část
10.30 - porada lektorského sboru
11.00 - vyhlášení výsledků
11.15 - rozhovory lektorů s recitátory

12.00 - 12.30 – oběd

12.30 - prezence 4. kategorie
12.45 - ladění
13.00 - předskokani přehlídky - MŠ Šafaříkova
13.15 - 4. kategorie 1. část 1. texty
13.45 - přestávka
14.00 - 4. kategorie 2. část 1. texty
14.30 - porada lektorského sboru
15.00 - 4. kategorie 2. texty
15.30 - porada lektorského sboru
16.00 - vyhlášení výsledků
16.15 - rozhovory lektorů s recitátory

časy jsou orientační a mohou se změnit


OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ SCÉNY 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA A FOTOGALERIE
NA WEBU DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ

20. března 2016

Pro DDM Žatec zajišťuje Městská knihovna Louny.

Propozice a evidenční list ke stažení

Časový program:

9.30 prezence 4. a 3. kategorie
9.45 rozmlouvačky
10.00 slavnostní zahájení - MŠ Přemyslovců
10.10 - 11.00 recitace 4. a 3. kategorie - 1. texty
11.00 - 11.30 porada lektorského sboru
11.30 - 12.30 recitace 4. a 3. kategorie - 2. texty
12.30 - 13.00 porada lektorského sboru
13.00 vyhlášení výsledků, rozhovory lektorů s recitátory

13.30 prezence 2. a 1. kategorie
13.45 rozmlouvačky
14.00 slavnostní zahájení – recitace oceněných recitátorů ze 4. a 3. kategorie
14.15 - 15.00 recitace 1. kategorie
15.00 - 15.30 porada lektorského sboru
15.30 vyhlášení výsledků
15.45 - 16.30 recitace 2. kategorie
16.30 porada lektorského sboru, stínový rozbor
17.00 vyhlášení výsledků, rozhovory lektorů s recitátory

časy jsou orientační

KDO CO DĚLÁ:
LEKTOROVÁNÍ: Jana Hrbková, Anna Bahnerová, Ladislav Hrůza
MODEROVÁNÍ PŘEHLÍDKY: Dagmar Kučerová
PREZENCE: Věra Pokorná
ROZMLOUVAČKY: Karolína Langrová, Rosťa Glazer
NÁPOVĚDA: Marcela Langrová
FOTOGRAFOVÁNÍ: Ondřej Kunc


LOUNY, POETICKY! 2016

12. - 13. března 2016

Propozice ke stažení

Přihláška pro divadelní soubory
.doc / .pdf / .rtf

Přihláška pro recitátory - sólisty
.doc / .pdf / .rtf

více informací na: www.mkl.cz/poeticky