Knihovna » Knihovní řád » Pravidla vracení knih v SOS knihobudce

Pravidla vracení knih v SOS knihobudce

Příloha č. 11 – Pravidla půjčování Špitální knihovny


  1. SOS knihobudka je experimentální služba MKL (část 3, bod 7, Knihovního řádu Městské knihovny Louny). Je poskytovaná v prostorách Městského informačního centra Louny (dále jen MIC Louny) na adrese Pražská 95, 440 01 Louny. Její provoz je podřízen Provoznímu řádu Městského informačního centra Louny.
  2. Služba je poskytována registrovaným uživatelům MKL, kteří mají vůči MKL vypořádány všechny své závazky (např. nejsou v upomínacím řízení).
  3. Služba umožňuje vrácení knih mimo otevírací dobu MKL.
  4. Služba je poskytována v rámci otevírací doby MIC Louny.
  5. Služba je pro čtenáře zdarma.
  6. Čtenáři jsou povinni vracet výpůjčky v řádném stavu a pouze ty, které jsou majetkem MKL.
  7. Vrácené výpůjčky budou čtenáři odečteny ze čtenářského účtu v nejbližším možném termínu. Výpis ze čtenářského účtu bude čtenáři zaslána e-mailem.

 

Příloha platná od 1. července 2019.