Knihovna » Knihovní řád » Ceník placených služeb a poplatků MKL

Ceník placených služeb a poplatků MKL

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB A POPLATKŮ MKL

Příloha č. 5 Knihovního řádu MKL platná od 1. července 2014.

 

  Čtenářské průkazy a registrace  
1 Registrační poplatek  
1.1 základní 210,-
1.2 studenti prezenčního studia do 26 let věku 160,-
1.3 senioři 160,-
1.4 senioři starší 80 let věku zdarma
1.5 děti do 15 let věku 50,-
1.6 držitelé průkazu ZTP, ZTP/P zdarma
2 Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu 50,-
     
3 Rezervace a objednávky knihovních jednotek  
3.1 rezervace prostřednictvím korespondenčního lístku 20,-
3.2 rezervace prostřednictvím e-mailu zdarma
3.3 objednávka knihovní jednotky zdarma
     
4 Meziknihovní výpůjční služby  
4.1 Vnitrostátní meziknihovní služby  
4.1.1 za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky z knihoven v ČR 100,-
4.1.2 kopie z knihoven v ČR dle ceníku dodávající knihovny
4.2 Mezinárodní meziknihovní služby  
4.2.1 za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraniční knihovny dle ceníku dodávající knihovny
4.2.2 kopie ze zahraniční knihovny dle ceníku dodávající knihovny
4.3 Poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčenou prostřednictvím meziknihovní služby  
4.3.1 manipulační poplatek 200,-
4.3.2 náhrada celkové škody dle ceníku dodávající knihovny
     
5 Kopírovací služby  
5.1 Registrovaní uživatelé  
5.1.1 kopírování A4 černobílé jednostranné 2,-
5.1.2 kopírování A4 černobílé oboustranné 3,-
5.1.3 kopírování A3 černobílé jednostranné 4,-
5.1.4 kopírování A3 černobílé oboustranné 6,-
5.2 Ostatní uživatelé  
5.2.1 kopírování A4 černobílé jednostranné 3,-
5.2.2 kopírování A4 černobílé oboustranné 5,-
5.2.3 kopírování A3 černobílé jednostranné 6,-
5.2.4 kopírování A3 černobílé oboustranné 10,-
     
6 Tisk  
6.1 Registrovaní uživatelé  
6.1.1 tisk A4 černobílé jednostranné 2,-
6.1.2 tisk A4 černobílé oboustranné 3,-
6.1.3 tisk A3 černobílé jednostranné 4,-
6.1.4 tisk A3 černobílé oboustranné 6,-
6.2 Ostatní uživatelé  
6.2.1 tisk A4 černobílé jednostranné 3,-
6.2.2 tisk A4 černobílé oboustranné 5,-
6.2.3 tisk A3 černobílé jednostranné 6,-
6.2.4 tisk A3 černobílé oboustranné 10,-
     
7 Laminování a scanování
 
7.1 laminování A5 20,-
7.2 laminování A4 25,-
7.3 laminování A3 35,-
7.4 scanování do A4 2,-
     
8 Rešeršní služby  
8.1 Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 60,-
8.2 Poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné dle ceníku MKL
     
9 Smluvní pokuty  
9.1 Smluvní pokuta za nevrácení knih, periodik, MC, LP, stolních her (zvlášť za oddělení dospělé, dětské, hudební a studovnu)  
9.1.1 1. upomínka – za nevrácení do 30 dnů 20,-
9.1.2 2. upomínka – za nevrácení do 60 dnů 40,-
9.1.3 3. upomínka – za nevrácení do 90 dnů 100,-
9.1.4 předsoudní upomínka – za nevrácení do 120 dnů 200,-
9.2 Smluvní pokuta za nevrácení DVD, CD, BD  
9.2.1 1. upomínka – za nevrácení do 7 dnů 20,-
9.2.2 2. upomínka – za nevrácení do 14 dnů 40,-
9.2.3 3. upomínka – za nevrácení do 21 dnů 100,-
9.2.4 předsoudní upomínka – za nevrácení do 28 dnů 200,-
9.3 Náklady spojené s přípravou soudního řízení 600,-
     
10 Poplatky za poškození knihovnické jednotky  
10.1 rozsáhlé poškození nebo ztráta knihovnické jednotky (mimo periodika) aktuální cena knihovnické jednotky, min. 250,-
10.2 mírné poškození knihovnické jednotky 10 – 50 % ceny knihovnické jednotky
10.3 poškození nebo ztráta periodika aktuální cena periodika
10.4 knihovnické zpracování audiovizuálního nosiče, knihy 200,-
10.5 poškození čárového kódu 20,-
10.6 ztráta obalu (mimo audiovizuální nosiče) 20,-
10.7 ztráta obalu (u audiovizuálního nosiče) 20,-
10.8 poškození obalu (u audiovizuálního nosiče) 10,-
     
11 Práce s PC, odborná konzultace  
11.1 Registrovaní uživatelé  
11.1.1 práce s PC 1,- / minutu
11.1.2 úprava elektronických dokumentů 10 – 50,- dle rozsahu
11.1.3 odborná konzultace na PC 100,- / hodinu
11.2 Ostatní uživatelé  
11.2.1 práce s PC 1,- / minutu
11.2.2 úprava elektronických dokumentů 20 – 100,- dle rozsahu
11.2.3 odborná konzultace na PC 200,- / hodinu
     
12 Nosiče dat  
12.1 CD včetně papírového obalu 10,-
12.2 DVD včetně papírového obalu 20,-
     
13 Pronájem prostorů MKL  
13.1 Kongresový sál včetně techniky 500,- / hodinu
13.2 Malý sál 200,- / hodinu
13.3 Ateliér 200,- / hodinu
13.4 Klub(ovna) Luna – sál s barem a hernou 300,- / hodinu
13.5 Klub(ovna) Luna – divadelní sál 300,- / hodinu
13.6 Klub(ovna) Luna – všechny prostory 500,- / hodinu
     
14 Výpis zpracovávaných osobních údajů u subjektu údajů  
14.1 První kopie zdarma
14.2 Druhá a další kopie 5,- / 1 A4
     
15 Obecná ustanovení  
15.1 Ceny reprografických produktů jsou uváděny včetně DPH