Aktuality » Žáci ZŠ Prokopa Holého slavnostně ukončili čtenářský projekt Knihometr

Žáci ZŠ Prokopa Holého slavnostně ukončili čtenářský projekt Knihometr

Žáci Základní školy Prokopa Holého se v úterý 25. června sešli v pavilonu Josefa Fouska, aby společně zažili slavnostní vyhodnocení čtenářského projektu Knihometr. Projekt připrený Městskou knihovnou v Lounech byl zaměřen na podporu čtení mezi dětmi a měl za cíl ukázat jim, že kniha může být branou do světa fantazie a poznání.

Knihometr oslovil žáky napříč všemi ročníky základní školy. Děti měly možnost prostřednictvím četby objevovat kouzlo příběhů a rozvíjet svou čtenářskou dovednost. Během celého školního roku je projektem provázely učitelky Markéta Havrlantová a Hana Ajksnerová, kterým patří velké poděkování za odvedenou práci a nasazení. Velké poděkování také náleží paní ředitelce Radce Dinkové za její účast a podporu projektu.

Všechny odevzdané čtenářské deníčky byly pečlivě zhodnoceny a pro žáky byly připraveny hodnotné ceny věnované nakladatelstvím CREW. Dárky předávaly ředitelka knihovny Dagmar Kučerová a knihovnice dětského oddělení Karolína Homonai.

Na závěr slavnostního dopoledne obdržely děti diplom a voucher do kavárny Jeroným či Café Park v pavilonu Josefa Fouska. Celá akce byla sladce zakončena zmrzlinou, kterou si děti po celoročním úsilí jistě zasloužily.

Projekt Knihometr tak nejenže přinesl dětem radost z četby, ale také je motivoval k dalšímu objevování světa knih. Městská knihovna Louny tímto děkuje všem zúčastněným a těší se na další ročník tohoto úspěšného projektu.

 

Karolína Plívová, MKL