Aktuality » Výstava výtvarných prací studentek Třetího věku

Výstava výtvarných prací studentek Třetího věku

V Městské knihovně Louny vystavují výtvarné práce studentky projektu Třetí věk oboru kresba, malba, keramika. Původně byl kurz plánovaný na celý letošní rok, ale z důvodu pandemické situace se mohl naplno rozběhnout až v průběhu letních prázdnin.

Pod vedením zkušené výtvarnice Jany Marešové se studentkám podařilo vytvořit celou řadu zdařilých výtvarných děl a obsáhnout celý plánovaný obsah kurzu. V červnu se věnovaly tvorbě kachlů, misek a drobných plastik z keramické hlíny, kterou následně kolorovaly barvítky a glazurami. V létě přišla na řadu malba v plenéru. Díky ní je na výstavě ke shlédnutí několik akrylových maleb na plátně s náměty lounských pamětihodností i motivů při břehu řeky Ohře. Na podzim studentky pokračovaly malbou zátiší i krajiny akvarelem. Čas studentky věnovaly i výběru a reprodukci obrazů známých mistrů výtvarného umění, které namalovaly technikou akrylu na plátno. V závěru kurzu pak vznikla celá řada zátiší v technice kresby i malby pastelem.

Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 1. prosince v 17 hodin. Výstava bude ke zhlédnutí od začátku prosince do poloviny ledna 2022 v prostorách MKL.

Kurz byl finančně podpořen MK ČR z programu Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením a seniorů.

 

Jitka Andrlová, MKL

 

Fotogalerie (foto Ladislav Bába)

Žatecký a Lounský deník