Aktuality » Rekonstrukce IT infrastruktury v Městské knihovně Louny

Rekonstrukce IT infrastruktury v Městské knihovně Louny

Městská knihovna Louny uspěla v žádosti o dotaci z IROP – Knihovny – SC 4.4 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovení počítačové a kancelářské techniky. Konkrétně se jedná o servery, PC sestavy, tiskárny, knihoboxy, projektory apod.

Na projekt „Rekonstrukce IT infrastruktury v Městské knihovně Louny“ (registrační číslo projektu: CZ.06.04.04./00/22_001/0002081) je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie.