Aktuality » Recitační přehlídky 2024

Recitační přehlídky 2024

 

Termíny postupových recitačních přehlídek v Městské knihovně Louny v roce 2024. Informace budou postupně aktualizovány.

EDIT 9. 10. 2023 - Zvěřejněné termíny přehlídek pro rok 2024.

EDIT 4. 1. 2024- Zveřejněné propozice pro Dětskou scénu 2024.

EDIT 4. 1. 2024 - Zveřejněný seznam krajských přehlídek dětského divadla a dětské recitace 2024.

EDIT 17. 1. 2024- Zveřejněné propozice pro Louny, Poeticky! 2024 (Wolkrův Prostějov).

EDIT 17. 1. 2024 - Zveřejněný seznam krajských přehlídek Wolkrova Prostějova 2024.

EDIT 18. 1. 2024 - Vložen odkaz na bulletin pro estetické aktivity dětí a mládeže KORMIDLO (1/2024)

EDIT 26. 1. 2024 - Vloženy přihlášky ke stažení a plakáty pro všechny recitační přehlídky.

EDIT 4. 2. 2024 - Vloženy on-line přihlášky pro sólové recitátory - NOVINKA roku 2024

EDIT 29. 2. 2024 - Programová rada krajské postupové přehlídky Dětská scéna Louny se v souladu s propozicemi přehlídky dohodla o možnosti vyslat z okresního kola až 3 postupující v každé kategorii.

EDIT 5. 3. 2024 - zřízena facebooková skupina Louny, Poeticky! + Dětská scéna Louny pro všechny recitátory, lektory, pedagogy

 


 

LOUNY, POETICKY! 2024 - DIVADLO I SÓLISTÉ (KRAJ)

Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov 2024 (11. – 15. 6. 2024). (Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR a NIPOS-ARTAMA.)

 

Ke stažení:

 

Lektorský sbor:

 • Mgr. Jan Anderle (garant z rady WP)
 • Mgr. Olga Strašáková (ZUŠ Uherské Hradiště)
 • MgA. Ondřej Šulc Králová (ZUŠ Ostrov)

 


 

DĚTSKÁ SCÉNA 2024 - RECITACE (OKRES)

Přehlídka dětských recitátorů ze základních a uměleckých škol lounského okresu s postupem na krajskou přehlídku Dětská scéna 2024 (20. - 21. 4. 2024). (Přehlídka je podpořena z prostředků NIPOS-ARTAMA.)

  

Ke stažení:

 

Lektorský sbor:

 • Mgr. Taťána Mádlová (ZUŠ Evy Randové Ústí)
 • BcA. Tomáš Hart (KVD DAMU)
 • Mgr. et MgA. Iva Šimková (Gymnázium Teplice)

 


 

DĚTSKÁ SCÉNA 2024 - DIVADLO (KRAJ)

Krajská přehlídka dětského divadla Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách (10. – 13. 6. 2024). (Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.)

 

Ke stažení:

 

Lektorský sbor:

 • Doc. Mgr. Radek Marušák (KVD DAMU)
 • Mgr. Irena Konývková (ZUŠ Ostrov)
 • BcA. Jan Hnilička (DAMU)

 


 

DĚTSKÁ SCÉNA 2024 - RECITACE (KRAJ)

Krajská přehlídka sólových recitátorů Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách (7. – 9. 6. 2024). (Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.)

 

Ke stažení:

 

Harmonogram jednotlivých kategorií:

 • bude doplněno

 

Lektorský sbor:

 • Ph.D. Eva Suková (ZUŠ Rakovník)
 • MgA. et Mgr. Berit Blumaierová (JAMU)
 • Mgr. Taťána Mádlová (ZUŠ Evy Randové Ústí)

 


 

Mediálním partnerem recitačních přehlídek v MKL je ZÓNA UMĚNÍ