Aktuality » První máj - lásky čas

První máj - lásky čas

Lásku ke knihám musíme v dětech zažehnout velmi brzy. Zaměřuje se na to i projekt Bookstart, který naše knihovna podporuje.

Letošní Prvomájové čtení jsme zacílili na děti a nazvali ho Bookstart v terénu. Na hřišti v lounském parku (Masarykovy sady) šestice dětí pozorně poslouchala, a hlavně diskutovala o knihách s Karolínou.

“Vnitřní” Bookstart probíhá každý pátek dopoledne od 10.00 hod. v Klub(ovně) Luna, zaměřen je na predškolkové děti. Knihami provází Karolína Homonai.

Pro děti školkového věku je připraven Bookstart v dětském oddělení knihovny, a to každou první středu v měsíci od 15:00 hodin. Knihami starší děti provází Jitka Andrlová.

Více k projektu na www.sknizkoudozivota.cz.

 

Karolína Homonai, MKL