Aktuality » Pasování prvňáčků na čtenáře opět slavnostně proběhlo

Pasování prvňáčků na čtenáře opět slavnostně proběhlo

Stejně jako v loňském roce i letos se v Městské knihovně v Lounech a přilehlých obcích uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Rytíř Dobroslav Sečtělý v doprovodu Knihomolky Jolky a v některých obcích také knihovního skřítka Zvídálka pasovali prvňáčky na čtenáře.

Děti si z této významné události odnesly pasovací dekret, záložku do knihy, dárkový poukaz do knihovny a v některých případech i placku. Na několika místech v obcí se k týmu přidala také pohádková babička, zámecká Bílá paní nebo jeptiška Anežka z kláštera.

Po dobu trvání akce byl pro děti připraven zábavný program s pohádkovou tématikou. Prvňáčci předvedli své nově nabyté dovednosti, když čtením slov a vět dokázali, že během první třídy zvládli písmenka. Dále děti skládaly rozstříhané obrázky nebo bezpečně přenášely vajíčko z pohádky Ošklivé káčátko.

Součástí ceremonie bylo také vyhodnocení projektu Knížka pro prvňáčka – Škola naruby. Do letošního ročníku se zapojilo více než 300 žáků z prvních tříd. Dětem byly rozdány odměny a sponzorské dary od Czech News Center a nakladatelství CREW, za což jim srdečně děkujeme. Každý prvňáček, který se projektu zúčastnil, obdržel knihu Kouzelné brýle autorky Zuzany Pospíšilové s ilustracemi Ivety Autratové a miniknížku Krtčí metro. Pro nejpovedenější deníčky byly připraveny časopisy či knihy.

Myšlenkou projektu je podpořit vztah ke knížkám již od útlého věku, rozvoj čtenářství, motivace dětí k návštěvě knihoven. Chceme, aby děti viděly knihovny jako přátelské a přístupné prostory, kde se mohou setkat s kamarády, učit se nové věci a objevovat nové zájmy. Nedílnou součástí je také udržovat či získávat nové přátelské vztahy se zapojenými školami, neboť vzájemná spolupráce je klíčová. Společnými silami můžeme vytvářet prostředí, které podporuje čtení a vzdělávání.

Knihovna doufá, že se akce líbila všem dětem, pedagogům i rodinným příslušníkům. Pozitivní zpětná vazba je velmi důležitá a motivuje k pořádání dalších podobných akcí. Věříme, že každé dítě, učitel i rodič si z pasování odnesl něco cenného, a že společně budou dále podporovat čtenářskou kulturu.

Knihovna by všem dětem ráda popřála krásné prázdniny a připomněla, že je tu pro vás i během prázdnin. Těšíme se na vaši návštěvu!

 

Karolína Plívová a Martin Chovanec, MKL