Aktuality » Ohlédnutí za projektem Tajemství Loun první republiky

Ohlédnutí za projektem Tajemství Loun první republiky

Na počátku června vyvrcholil cyklus besed s místními historiky, členy spolků a dalšími odborníky k různým tématům doby první republiky. Studenti projektu Třetí věk Louny při Městské knihovně Louny se od podzimu roku 2022 do jara letošního roku zúčastnili 21 besed.

První beseda byla věnována Okresní všeobecné nemocnici v Lounech. Přednášel o ní historik Karel Mareš a o jejím dalším osudu mluvil i bývalý primář nemocnice Bořek Zasadil. Následovala beseda o Církvi československé (později husitské) s farářkou Helenou Smolovou a členem sboru Vladimírem Honsem. Hovořili zejména o její popularitě ve městě a o vybudování vlastního kostela.

Začátkem roku 2023 studenty přivítal v budově nového lounského archivu historik Jan Mareš a bývalý vedoucí pracovník Miroslav Földes. Ti přednášeli o počátcích železnice a prvorepublikových Státních železničních dílnách v Lounech. Provedli nás jejich vývojem až do současnosti. Následovala beseda o lounské knihovně a knihovnících se znalkyní díla Zdeňka Sýkory Lenkou Sýkorovou a historikem Bohumírem Röedlem.

Jiří Piramovský, ředitel Muzea Československého opevnění z let 1936 – 1938 „Na kočičáku“, a člen muzea Jan Šíma představili v souvislostech historii budování lounského opevnění v době těsně před druhou světovou válkou. Studenti dále navštívili prostory Loutkového divadla, kde jim byl zasvěceným průvodcem člen souboru pan Jan Hampl. 

Kroky studentů dále vedly do kostela Evangelické církve za jejím farářem Tomášem Pavelkou a historikem Jaroslavem Havrlantem, kteří je společně seznámili s historií církví v Lounech. Mezi studenty zavítali i členové prvorepublikových spolků, které mají v Lounech stále své pokračování – Skautů, jejichž historií studenty zasvěceně provedla skautka Ludmila Růžičková. Pomyslnou štafetu pak převzali členové Veslařského klubu Ohře – Jaroslav Rychtařík a Jaroslav Janda.  

Velmi přívětivého přijetí se dostalo studentům v prostorách sokolovny starostou lounského Sokola Květoslavem Razímem, náčelnicí Jaroslavou Sádovskou, vzdělavatelkou Ludmilou Myšákovou a členem Janem Šímou.  V prostorách pavilonu Josefa Fouska na výstavišti byla pro novináře a badatele Jaroslava Tošnera a restaurátora starých fotografií Bořka Zasadila tématem Všeobecná krajinská výstava severočeská v Lounech. Další setkání pak osvětlilo lounské prvorepublikové školství a především události týkající se lounské Reálky od minulosti do přítomnosti. Průvodci se stali dlouholetí vyučující místního Gymnázia Václava Hlavatého Karel Mareš a Jaroslav Řeřicha.

Lounské prvorepublikové dělnické kolonie přišli představit historikové Martin Vostřel a Vladimír Hons. O lounských pomnících promluvil v následujícím dílu historik Michal Pehr společně s kolegou Vladimírem Honsem. Pan Michal Pehr přijal pozvání i po prázdninové pauze, kdy studenty společně s Jaroslavem Havrlantem zasvětil do tajů lounské samosprávy a politiky tohoto období.

Společně se spisovatelem Danielem Bukvajem zavzpomínali studenti v následující besedě na vynikajícího lounského krejčího Jaroslava Kopřivu, který se vyučil v předválečné době a celý život šil vysokou prvorepublikovou „krejčovinu“. Před Vánoci se studenti sešli v kostele Československé církve husitské a vyslechli zde od pana Vladimíra Honse informace o varhaníkovi a hudebníkovi Eduardu Treglerovi a zaposlouchali se i do jeho hudby přednesené klavíristkou a varhanicí paní Ivanou Derflerovou.

Po novém roce se studenti sešli opět s Janem Marešem, který vzal studenty společně s lounským rodákem Josefem Bulovou až do zámoří za jeho úspěšným americkým snem. S badatelem Jiřím Líšťanským a historikem Jaroslavem Havrlantem studenti podnikli s lounskými legionáři i náročnou cestu přes Rusko.

Se stavebním vývojem města v období první republiky seznámil studenty Martin Vostřel. Kunsthistorička Věra Vostřelová představila také podrobně čtvrť U Matky Boží a jejího architekta Jindřicha Freiwalda. Velmi pozitivní závěrečnou tečku za celým cyklem udělali hosté pan Jaroslav Havrlant a majitel firmy Harmonikas Ladislav Titlbach, kteří cyklus završili vyprávěním o světoznámé výrobě harmonik, která má v Lounech svou hlubokou tradici. V současnosti se jeho firmě daří vyvážet výrobky do celého světa. Díky velkému úsilí celé rodiny majitelů i práci zaměstnanců je před ní i nadějná budoucnost.

Městská knihovna Louny připravila pro zájemce o dobu první republiky nejen tento přednáškový cyklus. Součástí projektu byla i výstava v pavilonu Josefa Fouska na lounském výstavišti. Příprava výstavy probíhala ve školním roce 2022/2023 v několika skupinách Třetího věku. Studentky skupiny Kresba, malba, keramika pod vedením Jany Marešové nakreslily pro výstavu i soubor pohlednic lounských prvorepublikových osobností a některých budov. Skupina fotografie v čele s Kateřinou Suchou fotografovala modelku v dobovém oblečení v kulisách našeho města. Zpěváci souboru Senior melody paní lektorky Evy Maťátko nacvičili vystoupení složené z písní doby první republiky.

Na přípravě se podílelo svými vzpomínkami a rodinnými archivy více než 120 studentů předmětu Louny za první republiky. Materiály, fotografie a podklady k výstavě poskytly všechny organizace, které se účastnily besed k Tajemství Loun první republiky. Z jednotlivých besed a vzpomínek pamětníků vznikly záznamy, které chce knihovna uchovat pro budoucí badatele.

Společně s Třetím věkem v pavilonu Josefa Fouska vystavoval své práce výtvarný obor ZUŠ Louny. Žáci se ve skupinách učitelek Jany Marešové, Soni Racety a Jany Timrové dlouhodobě věnovali pochopení a výtvarnému ztvárnění této umělecky plodné doby. Žáci hudebního oboru ZUŠ svými vystoupeními dodávali slavnostní ráz vernisáži i besedám.

Výstavu se po jejím otevření podařilo prezentovat všem místním základním a středním školám. Knihovnických lekcí se zúčastnilo více než 600 žáků a studentů lounských základních a středních škol. Setkání zahrnovala samostatnou práci s fotografiemi a informacemi včetně společných shrnutí získaných poznatků o meziválečné době v našem městě.

Městská knihovna velmi děkuje všem jednotlivcům i organizacím, kteří se do projektu aktivně zapojili.

V současné době připravujeme pokračování projektu na téma druhé světové války, která ukončila nadějnou dobu první republiky. I tuto velmi nelehkou dobu, která zmařila všechny naděje, plány a nadšení doby první republiky se našim předkům podařilo překonat. Jak? Na to se pokusí odpovědět naše další pokračování…

 

Autorka projektu Jitka Andrlová, MKL