Aktuality » Nejdříve cukr a potom ještě sladká odměna od skladatele

Nejdříve cukr a potom ještě sladká odměna od skladatele

Městská knihovna Louny připravuje pravidelně pro své studenty Třetího věku během školního roku exkurze do všech koutů České republiky. Stejně tomu bylo i ve čtvrtek 18. dubna 2024, kdy 50 studentů zamířilo do Středočeského kraje.

Nejdříve jsme navštívili Dobrovická muzea, tj. Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Zvolili jsme kompletní expozice, kdy nás zkušení průvodci seznámili s historií a vývojem českého cukrovarnictví, s českými vynálezy a patenty v cukrovarnictví, viděli jsme výstavu od homole ke kostce cukru. Dále jsme si prohlédli expozice modely lihovaru, výrobu kvasného cukru, pěstování cukrové řepy. V dalších prostorách jsme se zaměřili na historii zemědělských strojů a na další technologická zařízení, vztahující se k řepnému poli od jara do podzimu. Na závěr studenti viděli velice zajímavý výukový film, který představil historii i současnost pěstování cukrové řepy.

Po této celkem náročné prohlídce jsme se odměnili velice chutným obědem v restauraci Radnice, která se nachází asi 300 m od muzea.

A naše cesta pokračovala do nedalekých Jabkenic, kde jsme zaměřili svoji pozornost na velikána české hudby Bedřicha Smetanu. V Jabkenické myslivně strávil tento skladatel poslední léta svého života a zde také složil svá nejkrásnější díla. Bohužel byl již zcela hluchý.

Jádrem expozice jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónu zrekonstruované podle dobových svědectví a zařízené zčásti i původním dochovaným nábytkem ze Smetanovy rodiny a dalšími autentickými památkami.  Od r. 2004 je v Památníku nainstalována zrestaurovaná opona jabkenických ochotníků namalovaná v r. 1877 skladatelovou manželkou Betty Smetanovou.

Ještě následovala krátká procházka po malé obci Jabkenice, protože přilehlá obora byla v těchto měsících veřejnosti nepřístupná.

Potom jsme již ujížděli směrem na Louny, na tvářích všech přítomných byla vidět spokojenost a příjemný pocit z dobře stráveného dne.

 

Věra Benešová, MKL