Aktuality » MKL vypisuje výběrové řízení

MKL vypisuje výběrové řízení

Městská knihovna Louny vypisuje výběrové řízení na pozici

 

Sociální pracovník/pracovnice

Pracovník/pracovnice v sociálních službách

Plný pracovní úvazek – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost

Druh služby: sociálně terapeutická dílna

Forma služby: ambulantní

Místo výkonu práce: Mírové náměstí 1, SNP 2206, 440 01 Louny

Požadavky: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. „o sociálních službách“

Náplň práce: samostatně zajišťuje v rámci individuálního plánu výchovnou a vzdělávací činnost zaměřenou na vytváření a rozšiřování dovedností a pracovních návyků uživatelů, včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti, posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců

 

Přihlášku k výběrovému řízení posílejte neprodleně, společně s profesním životopisem a motivačním dopisem, na petrlikova@mkl.cz.