Aktuality » Čas pro přírodu - zapojte se i Vy

Čas pro přírodu - zapojte se i Vy

Zapojte se u příložitosti Dne Země mezi 1. 3. a 22. 4. 2021 do sběru starých a nepotřebných mobilů. Sběrné místo najdete v naučném oddělení (okénko pro příjem knih).

Projekt REMOBIL je neziskový projekt sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů.

Je určen pro všechny typy subjektů včetně občanů a funguje v celé České republice.

Hlavním cílem je změna stavu, kdy se telefony hromadí v domácnostech a znamenají tak do budoucna enviromentální problém. Proto se snažíme všem nabídnout co nejjednodušší způsob jak se nepotřebných telefonů zbavit.

Zároveň se z každého telefonu přispívá 10 Kč na charitativní účely a díky recyklaci mobilů dochází k opětovnému využití surovin. To v součtu znamená například významné úspory vody a snížení produkce ekvivalentu CO². Oboje vzniká nebo se spotřebovává při těžbě nerostných surovin nutných pro výrobu, například nových mobilních telefonů.

Více na remobil.cz.