Aktuality » Beseda o lounských hlasech, které zní po celém světě

Beseda o lounských hlasech, které zní po celém světě

Cyklus Tajemství Loun první republiky vyvrcholil poslední besedou „O výrobě harmonik a hlasů v Lounech“, tentokrát v prostorách Oblastního muzea v Lounech. Studenty i hosty seznámil s bohatou historií výroby těchto všestranných hudebních nástrojů a jejich výrobců muzejník Jaroslav Havrlant společně s Ladislavem Titlbachem, současným pokračovatelem této úctyhodné lounské tradice.

Jeho rodinné firmě se daří vyvážet hlasy – velmi přesně vyrobené kovové součástky, které rozeznívají harmoniky – doslova na všechny kontinenty světa. Výrobky firmy Harmonikas jsou díky velkému osobnímu nasazení rodiny Titlbachových a jejich zaměstnanců i špičkovému technickému vybavení žádané i velmi náročnými zákazníky.

Přednáška byla tou nejlepší tečkou za sérií 21 besed. Studenti se zájmem vyslechli o historii i přítomnosti výroby hudebních nástrojů a jejich součástek, kterými byly Louny proslavené už v době první republiky. Výroba v současné době pokračuje, stále se rozvíjí a má před sebou i slibnou budoucnost.

Oba řečníci svým vystoupením studenty velmi zaujali. Velký dík patřil panu Jaroslavu Havrlantovi, který besedoval se studenty již počtvrté, a Oblastnímu muzeu v Lounech za spolupráci na celém cyklu. Závěrečný potlesk patřil panu Ladislavu Titlbachovi za jeho skvělou reprezentaci našeho města po celém světě. Studenti mu popřáli hodně zdraví k jeho životnímu jubileu a hodně zdaru do další práce.

 

Jitka Andrlová, MKL