Třetí věk » Třetí věk za školou » Angličtina » 6. 4. 2020

6. 4. 2020

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NA E-MAIL petrzilka@mkl.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte "AJ_20.04.06".

Za správné odpovědi můžete získat 2 majáčky.

 

Úkol pro skupinu AJ 1

Ve 12. lekci na straně 140 si nastudujte budoucí čas a převeďte do něj tyto věty:

 • 1. She looks very nice in this blue dress.
 • 2. Mark is interested in reading detective novels.
 • 3. He leaves the key on the table.
 • 4. It costs 58 pounds.
 • 5. My mother waters the plants in the evening.
 • 6. I phone him every day.
 • 7. She doesn't wear it because it is too loose.

 


 

Úkol pro skupinu AJ 2

Přeložte tento text:

The traditional meals are breakfast in the morning, lunch at midday and supper in the evening. Dinner is the main meal of the day. People eat dinner at midday or in the evening. During the working week people usually have dinner in the evening. On Sundays dinner is normally between 12 and 1 pm.

Afternoon tea

Many families still have a traditional afternoon tea on Saturdays or Sundays between 4.30 and 5.30. Afternoon tea always starts with thin, crustless sandwiches (cucumber or watercress). Then follow scones with raspberry or strawberry jam and clotted cream. It ends with various cakes and pastries.

High tea

High tea is an evening meal. It is afternoon tea plus ham or cheese and a salad (lettuce, tomato, cucumber). It is very popular in the north of England and in Scotland.

 


 

Úkol pro skupinu AJ 3

Přeložte tento text:

The traditional meals are breakfast in the morning, lunch at midday and supper in the evening. Dinner is the main meal of the day. People eat dinner at midday or in the evening. During the working week people usually have dinner in the evening. On Sundays dinner is normally between 12 and 1 pm.

Afternoon tea

Many families still have a traditional afternoon tea on Saturdays or Sundays between 4.30 and 5.30. Afternoon tea always starts with thin, crustless sandwiches (cucumber or watercress). Then follow scones with raspberry or strawberry jam and clotted cream. It ends with various cakes and pastries.

High tea

High tea is an evening meal. It is afternoon tea plus ham or cheese and a salad (lettuce, tomato, cucumber). It is very popular in the north of England and in Scotland.

 


 

Úkol pro skupinu AJ 4

Z následujících písmen sestavte co nejvíce slov. Každé můžete v jednom slově použít max. dvakrát:

N, O, F, E, Y, I, M, D, U, L, K, C, B, R, T, S 

Úkol pro skupinu AJ 5

Utvořte doplňující otázky tak, že slovy začínajícími na zájmena who, what, where, when, how nahradíte slova začínající na some-.

Příklad:

Somebody phoned me this morning. - Who phoned you this morning?

I phoned somebody this morning.- Who(m) did you phone this morning?

 • 1. Something is happening.
 • 2. He wants to tell me something.
 • 3. She said something.
 • 4. They found something there.
 • 5. They were looking for something.
 • 6. Someone is at the door.
 • 7. Someone is waiting outside.
 • 8. Someone did it.
 • 9. Someone told you about it.
 • 10. Someone stole the money.