Třetí věk » Předměty » Rétorika

Rétorika

NOVINKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektorka:

Bibi Marešová

 

Anotace:

Cílem a smyslem semináře je zdokonalení a prohloubení mluveného projevu, práce s hlasem a hlasové techniky, správného dýchání, kultury mluveného projevu, verbální, i neverbální komunikace.

Důležitou součástí bude scénické čtení, v kterém si studenti v praxi uvědomí, jak důležitý je jejich hlas a dech a nabyté technické a řemeslné dovednosti.

Výsledek bude veřejné vystoupení – Listování s knihovnou

 

Časová dotace:

  • frekvence: 2x měsíčně
  • délka semináře: 1,5 hodiny
  • rozsah předmětu: 
  • rozvrh

 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.