Třetí věk » Předměty » Evropis

Evropis

Předmět pro studenty 5. ročníku.

 

Lektorka:

Věra Mirvaldová

 

Anotace:

Jedná se o navazující obor vlastivědy (1. a 2. ročník), českopisu (3. a 4. ročník) a českopisu - Praha (5. ročník).

Soubor seminářů poskytuje základní charakteristiku dané oblasti po stránce geografické, kulturně historické i politické. Důraz je kladen na informace využitelné při cestování a detailněji se zabývá městy, která jsou cílem předpokládaných exkurzí.

Potřebná pomůcka – atlas Evropy

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně
  • délka přednášky: 2,5 hodiny
  • rozsah předmětu: 2 roky
  • maximální kapacita v jednotlivých ročnících: 33 studentů
  • rozvrh

 


Stručný tematický plán a geografický rozsah:

5. ročník

  • zimní semestr - Švýcarsko a Ženeva
  • letní semestr - Španělsko a Barcelona

  

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.