Třetí věk » Předměty » Divadlo

Divadlo

Lektorka:

Renata Vordová

 

Anotace:

Cílem semináře je pokusit se využít divadlo jako prostředek ke sdělování, pochopit a akceptovat všechny složky divadla od řemesla (technika hlasového projevu) až po týmovou spolupráci při tvorbě společné inscenace. Neméně důležitým cílem je vyzkoušet si veřejné vystoupení. Studenti se naučí základům techniky mluveného projevu, naučí se vystavět divadelní inscenaci od A do Z, tzn. od tématu, přes scénář až po dramaturgické a režijní uchopení společného díla. Součástí je pak veřejné předvedení společného tvůrčího projektu a případná další práce na něm. Důležitá je odvaha vyjít „se svou kůží na trh“, neustále na sobě pracovat, mít dostatečné odhodlání poznávat nové věci – účastnit se festivalů (dlouhodobějších), cestovat, být vstřícný ke konstruktivní kritice atd.

 

Doprovodné aktivity:

  • účast na divadelních festivalech a jiných kulturních akcích, kde dochází k výměně zkušeností s ostatními amatérskými soubory, odborníky, mladými kolegy
  • minimálně jednou za rok třídenní soustředění celého divadelního souboru

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně (4 semináře za semestr)
  • délka semináře: 2-3 hodiny

 

Cena pro školní rok 2021/2022: 300 Kč / semestr


Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.