Třetí věk » Předměty » Dějiny náboženství

Dějiny náboženství

Předmět pro studenty 3. - 5. ročník.

 

Lektor:

Vratislav Filípek

 

Anotace:

Předmět je určen pro všechny, kteří se chtějí ponořit do poznávání světových náboženství, mýtů a kultů. V podrobnostech, pod různými úhly pohledu a v rámci dějinných událostí budou posluchači seznamováni se všemi zákoutími celosvětového mysticismu. Studium probíhá formou přednášek s interaktivními prvky a ukázkami.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x měsíčně
 • délka přednášky: 2,5 hodiny
 • rozsah předmětu: 3 roky
 • maximální kapacita v jednotlivých ročnících: 33 studentů
 • rozvrh

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé ročníky:

4. ročník

 • úvod do religionistiky, aktuality, zesílený pohled křesťanství; křesťanství jako zásadní definující hybná síla západní civilizace
 • Řím (od mlhavých počátků až k pádu Západořímské říše)
 • předkřesťanská Evropa (Slované, Romuva, germánské a severské kosmologie, Tengri, marginální vlivy)
 • předkolumbovská Amerika (Mayové, Aztékové, Inkové, severoameričtí původní obyvatelé, inuité)
 • křesťanství

 

5. ročník

 • úvod do religionistiky, aktuality, zesílený pohled islámu; střet civilizací versus konec dějin; střet názorů a rozdíly
 • islám 1 (dávní Arabové a jejich životní prostor, prorok, principy, Korán, Suna, chalífát, súfismus)
 • islám 2 (schizma, rozpínání, interakce s ostatními systémy)
 • islám 3 (křížové výpravy, středověk, krize)
 • islám 4 (novověk, úpadek)
 • islám 5 (20. a 21. století v souvislostech, mocenský pat na Blízkém východě)
 • kryptonáboženství, pseudonáboženství
 • nová náboženská hnutí, sekty a lovci lidí

 

Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.