Třetí věk » Předměty » Českopis - Praha

Českopis - Praha

Předmět pro studenty 5. ročníku.

 

Lektorka:

Bohumila Földesová

 

Anotace:

Jedná se o navazující obor vlastivědy (1. a 2. ročník), českopisu (3. a 4. ročník).

Studenti zde poznávají různá historická místa a památky hlavního města. Kurz představuje soubor exkurzí v našem hlavním městě. Cílem budou hlavní turistické destinace Prahy – Pražský hrad, Strahovský klášter, Břevnovský klášter, Židovské město, Staré Město, pražské zahrady, Královská cesta, Vyšehrad, pražské pasáže aj. To vše na vlastní oči a také nohy, tudíž je nutné počítat s fyzickou náročností. V rámci oboru se studenti dostanou i na místa pro veřejnost nepřístupná, do soukromých objektů, nepatrných a mnohdy již zapomenutých památek apod. Studenti z každého semináře napíší krátký referát, která se umístí na webové stránky projektu Třetí věk.

 

Geografický rozsah:

Praha

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně
  • délka semináře: 2 – 4 hodiny (dle dostupnosti cílové destinací)
  • rozsah předmětu: 1 rok
  • maximální kapacita v ročníku: 20 studentů
  • rozvrh

 


Stručný tematický plán:

  • o jednotlivých procházkách jsou studenti informováni dopředu

 

Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.