Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Návštěva Senátu ČR

Návštěva Senátu ČR

Cesta autobusem do Prahy, metrem na Malostranskou a pěšky po Valdštejnské ulici s příjemným výkladem paní Földesové. Cestou nám povídala o všech palácích, které jsme míjeli: Valdštejnské jízdárně, Fürstenberském paláci, kde sídlí belgická ambasáda a mají zde krásnou zahradu, Kolovratském paláci, kde byla podepsána pro nás špatná Mnichovská dohoda, Pálffyho paláci, u kterého kdysi stála Písecká městská brána, Valdštejnském náměstí s Valdštejnským palácem a Ledenburským palácem.

Na Sněmovním náměstí, kde zároveň sídlí Poslanecká sněmovna ČR, se nachází pamětní deska k vydání ústavní listiny Československé republiky (29. 2. 1920). Dále jsme viděli Palác Lažanských, Thunovský palác, kde sídlí britská ambasáda a najdeme zde poloviční sochu Winstona Churchilla, Hartigovský palác, sídlo Červeného kříže.

Malostranské náměstí se dělí na horní rynek s barokním chrámem sv. Mikuláše) a dolní rynek s barokním sloupem a starou a stálou Mülerovou lékárnou. V Karmelitské ulici stojí obydlený dům postavený do původních hradeb. Občanská záložna, kde bydlel režisér Podskalský, vedle dům, kde bydlela Eva Destinová.

Malostranská radnice – Palác Smiřických, dům na Baště, ve které v roce 1541 vznikl požár. Vyhořelo celé podhradí až na Pohořelec. Chudí lidé neměli na obnovu svých domů. Na jejich místo si vystavěli paláce bohatí měšťané.

Kolem hospody U Schnellů jsme zamířili zpět na prohlídku Senátu ČR.

 

Senát ČR sídlí ve Valdštejnském paláci, má čtyři nádvoří.

1. nádvoří – kaple sv. Václava s oltářem jako nejstarší barokní památkou tohoto druhu v Praze

2. nádraží – bronzová socha Albrechta z Valdštejna

3. nádvoří – čtyřkřídlá jednopatrová budova určená původně pro pážata a jejich preceptora.

4. nádvoří – původně určeno pro hospodářský provoz paláce, nakonec součástí obydlí Maxmiliána z Valdštejna. Vžil se pro něj název Hraběcí dvůr.

 

Na prohlídku Senátu ČR jsme museli projít bezpečnostním rámem jako na letišti. Paní průvodkyně z informačního centra nás provázela po sálech komplexu. Zajímavé prohlídka, senátory jsme neviděli, ale jejich zasedací místnost ano. Paní senátorka Hamouzová ze Žatce sedí v první lavici.

Reprezentační sály a salonky jsou bohatě zdobené. Zasedací sál senátorů je v bývalé konírně, ta zdobena není, jen má krásnou stropní klenbu. V informačním centru lze dostat kávu a informační letáky včetně razítka Senátu ČR na památku.

 

Hana Svatošová, 5. ročník

 

Fotogalerie