Plán akcí na rok 2020

Plán akcí na rok 2020

Datum

Název akce

Popis akce

LEDEN

 

 

6. 1. Po

Tříkrálový koncert

Vystoupí smíšený pěvecký sbor Kvítek pod vedením sbormistryně Lenky Petržilkové a klavírního doprovodu Dominika Zahradníčka. Od 16.00 jako předskokani zahrají a zazpívají lounské děti – Richard Mareš a další.

7. 1. Út

Úterní lehárna

Čtení a povídání o knížkách, určeno pro školáky. Pravidelně každé úterý.

7. 1. Út

Anglický klub

Místo setkání lidí, kteří si chtějí vzájemně pohovořit v anglickém jazyce. Tajemník klubu Jonáš Woloszczuk. Vstup zdarma.

7. 1. Út

Proměny architektury

Spolek rodáků a přátel města Loun. Přednáší Jana Kubánková.

8. – 9. 1. St – Čt

Zápis studentů Třetího věku do letního semestru 2019/2020

Harmonogram zápisu: St 8. 1. 13:00 – 18:00 v ateliéru; Čt 9. 1. 13:00 – 18:00 v ateliéru; 10. – 19. 1. odevzdávání přihlášek, od Po 20. 1. platba za předměty.

8. 1. St

Literární odpoledne

Přijďte se seznámit s životem a tvorbou osobností ze světa literatury. Každou první středu v měsíci přednes vybraných děl.

8. 1. St

Zeměpisná přednáška

Zeměpisná přednáška z cyklu Lounští cestovatelé sobě. Přednáší Michal Zbončák. Téma – Norsko.

15. 1. St

S knížkou do života – Bookstart

Neotesánek. Setkání pro rodiče, prarodiče a děti od 3 let věku. Četba, hry a povídání na téma základy slušného chování, mezilidské vztahy.

18. 1. So

Pohádky v anglickém jazyce

Povídání, čtení a hraní s anglickými slovíčky nejen pro předškoláky s paní Milicou Krišan. Vstup zdarma. Pravidelně každý měsíc v sobotu okolo 20. dne v měsíci.

20. 1. Po

Konverzace v angličtině

Lektorka Magdalena Knížová. Pravidelně každé první pondělí okolo 20. dne v měsíci.

21. 1. Út

Konverzace v němčině

Lektorka Margot Kratochvílová. Pravidelně každé první úterý okolo 20. dne v měsíci.

22. 1. St

Konverzace v ruštině

Lektorka Zinaida Tyburcová. Pravidelně každé první středu okolo 20. dne v měsíci.

26. 1. Ne

Exkurze pro studenty Třetího věku

Děčín. V rámci cyklu Malé nedělní výlety pro studenty projektu Třetí věk. Prohlídka zámku, knihovny. Závazná přihláška, platba a rezervace místenky v autobuse ve studovně MKL.

27. 1. Po

Setkání knihovnic a knihovníků MLK

Každoroční setkání knihovnic a knihovníků místních lidových knihoven lounského regionu.

27. 1. Po

Setkání starostek a starostů obecních knihoven

Každoroční setkání starostek a starostů obcí místních lidových knihoven lounského regionu.

31. 1. Pá

Pololetní prázdniny na Luně

Kdo přinese ukázat vysvědčení, dostane sladkou odměnu. Bohaté aktivity, dopolední vycházka. Prázdninový provoz Klub(ovny) Luna 8:00 – 16:30 hodin.

celý měsíc leden

Výstava

Zimní výstava Spolku paní, dam a dívek

 

 

 nahoru

ÚNOR

 

 

3. 2. Po

Veselé jaro

Vyhlášení výstavy v Klub(ovně) Luna. Pro děti i rodiče. Obrázek nebo výrobek s jarní tématikou libovolnou technikou. Své obrázky předávejte do konce února 2020 v klubovně.

4. 2. Út

ŘÁKTÍBOLZ(EN)

Spolek rodáků a přátel města Loun. Přednáší Václav „Vajda“ Jíra.

12. 2. St

S knížkou do života – Bookstart

Krtek a zima. Setkání pro rodiče, prarodiče a děti od 3 let věku. Postava Krtka provází aktuálně jednotlivými ročními obdobími. Četba, hry a povídání.

17. – 21. 2. Po – Pá

Jarní prázdniny na Luně

Každý den bohatý program pro děti, dopolední procházky, hry, výlety po okolí, zimní cvičení v přírodě, tematické besedy a mnoho dalších aktivit. Prázdninový provoz Klub(ovny) Luna 8:00 – 16:30 hodin.

23. 2. Ne

Masopustní průvod

13. masopustní průvod v maskách pro žáky MŠ, ZŠ, SpZŠ, denního stacionáře, a hlavně pro širokou veřejnost. Pořádá MKL ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, Městem Louny a Spolkem paní, dam a dívek.

24. 2. Po

Hody, půsty, masopusty

Besedy s maskami o masopustu.

26. 2. St

Zeměpisná přednáška

Zeměpisná přednáška z cyklu Lounští cestovatelé sobě. Přednáší Jan Kerner. Téma – Peru.

celý měsíc únor

Výstava

Vtipy černého humoru kapely The Tap Tap

 

 

 nahoru

BŘEZEN

 

 

1. – 31. 3. Ne – Út

Březen – měsíc čtenářů

10. ročník celostátní, každoroční akce, kterou organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha ani knihovna, ale každý čtenář, aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.

1. – 31. 3. Ne – Út

Knihovničtí inspektoři v akci

V průběhu března budou v ulicích Loun působit knihovničtí inspektoři. Koho přistihnou s knihou či časopisem v ruce, toho čeká překvapení.

5. 3. Čt

(termín může být změněn)

Recitační přehlídka ZŠ JAK

Poetické odpoledne se žáky 1. stupně ZŠ J. A. Komenského.

6. 3. Pá

Zeměpisná přednáška

Zeměpisná přednáška z cyklu Lounští cestovatelé sobě. Přednáší Martin Wágner. Téma – Sibiř. Začátek přednášky výjimečně v 17:00 hodin.

10. 3. Út

Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938

„Na Kočičáku“ a nejen lounské „řopíky“. Spolek rodáků a přátel města Loun. Přednáší Jiří Piramovský.

16. – 22. 3. Po – Ne

Národní týden trénování paměti

Ukázky trénování paměti pro různé skupiny obyvatelstva s akreditovanou lektorkou Marcelou Langrovou.

17. 3. Út

Vernisáž výstavy Z pohádky do pohádky

Dětské výtvarné práce vytvořené libovolnou technikou na téma „Z pohádky do pohádky“ do maximální velikosti A2. Práce se odevzdávají v dětském oddělení do 6. 3.

19. 3. Čt

Vernisáž výstavy Veselé jaro

Výstava dětí i rodičů obrázků a výrobků libovolnou technikou s jarní tématikou. Začátek vernisáže v 16:00 hodin.

20. – 21. 3. Pá – So

Louny, Poeticky! 2020

Krajská postupová přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov 2020. Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.

22. 3. Ne

Dětská scéna 2020 – recitace, oblastní kolo

Přehlídka dětských recitátorů ze základních a uměleckých škol lounského okresu s postupem na krajskou přehlídku Dětská scéna 2020 (25. – 26. 4.).

28. 3. So

7. knihovnický reprezentační ples

Ples knihovny jako zakončení celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů v MKL. Místo konání plesu – pavilon A, hraje taneční orchestr klub 49, začátek v 20:00 hodin.

31. 3. – 4. 4. Út – So

Festival Jeden svět

Festival dokumentárních filmů o lidských právech, doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, aktéry filmů apod.

celý měsíc březen

Výstava

Vtipy černého humoru kapely The Tap Tap

 

 

 nahoru

DUBEN

 

 

31. 3. – 4. 4. Út – So

Festival Jeden svět

Festival dokumentárních filmů o lidských právech, doplněných debatami se zajímavými hosty, odborníky na danou problematiku, aktéry filmů apod.

3. 4. Pá

Noc s Andersenem

Tradiční odpoledne a noc plná čtení, her a zábavy nejen pro pozvané vzorné dětské čtenáře (20. ročník).

5. 4. Ne

Velikonoční neděle

Velikonoční dílny pro rodiče a děti. Seznámení s tradicemi, technikami zdobení kraslic, pletením pomlázky, zdobením perníčků aj.

7. 4. Út

Velikonoční břízky

Velikonoční zdobení břízek dětmi z lounských mateřských školek na dvorku knihovny.

9. 4. Čt

Velikonoční prázdniny na Luně

Procházky a tvoření jarních dekorací a zdobení Velikonoční břízky. Prázdninový provoz Klub(ovny) Luna 8:00 – 16:30 hodin.

23. 4. Čt

Světový den knihy a autorského práva

Akce pod záštitou UNESCO na oslavu knih a čtení ve všech možných formách. K výročí úmrtí spisovatelů Miguela de Cervantese y Savendry či Williama Shakespeara.

24. 4. Pá

Dětská scéna 2020 – divadlo, krajské kolo

Krajská přehlídka dětského divadla Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.

25. – 26. 4. So – Ne

Dětská scéna 2020 – recitace, krajské kolo

Krajská přehlídka sólových recitátorů Ústeckého kraje s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.

26. 4. Ne

Sportovní hry dětí a seniorů

Ve spolupráci s Fittness Jitky Hofmanové.

29. 4. St

Mezinárodní den tance

Open floor. Ve spolupráci s Taneční školou Fénix Louny.

celý měsíc duben

Výstava

Vtipy černého humoru kapely The Tap Tap

termín bude upřesněn

Výměnný bazárek

V rámci dopoledních klubíků pro maminky s dětmi. „Přines, co už nepotřebuješ, odnes si, co chceš.“

 

 

 nahoru

KVĚTEN

 

 

9. 5. So

Férová snídaně

Happening na podporu fair trade. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair trade, slavící tisíce lidí na celém světě. Přineste si vlastní férové potraviny, upečte buchtu, chléb, udělejte pomazánku a přijďte s námi posnídat!

13. 5. Čt

Noc literatury – Lounská literaTúra Cílem projektu je představit posluchačům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem. Z knih čtou žáci dramatického oboru ZUŠ Louny a studentky divadelního oboru MKL. V rámci celorepublikové akce.

26. a 29. 5. Út a Pá

Pasování čtenářů + Knihovna dětem

Slavnostní přijímání a symbolické pasování nejmenších žáků prvních tříd mezi čtenáře. Poukaz na první průkazku zdarma. Placky s textem „Už jsem čtenář“ v ceně 20 Kč.

31. 5. Ne

Den dětí

Amfiteátr a Park Louny. Pořádá MKL a hostinec Roubenka.

celý měsíc květen

Výstava

Lenka Elicarová – vlastní tvorba

 

 

 nahoru

ČERVEN

 

 

1. 6. Po

Dětský den na Luně

Odpolední aktivity u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

1. – 7. 6. Po – Ne

Týden čtení dětem

Čtení, povídání a hraní si s dětmi. Akce podporující dětské čtenářství.

2., 5. a 9. 6. Út, Pá a Út

Pasování čtenářů + Knihovna dětem

Slavnostní přijímání a symbolické pasování nejmenších žáků prvních tříd mezi čtenáře. Poukaz na první průkazku zdarma. Placky s textem „Už jsem čtenář“ v ceně 20 Kč.

5. 6. Pá

Dílnička pro děti

V rámci Muzejní noci, ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech. Vstup zdarma.

12. 6. Pá

Z-band – písně, songy, šansony V

Zazní písně autorů a interpretů Hapky a Horáčka, Hany Hegerové, Jany Kirschner, Norah Jones, Arethy Franklin a dalších v podání skupiny Z-band – Zuzany Švarcové, Lenky Petržilkové, Hany Petržilkové-Kuchynkové, Lenky Soukupové a hostů za doprovodu Mikuláše Zahradníčka, Michala Vinše, Ladislava Fartáka, Filipa Ernsta, Pavla Dvořáka, Václava Zahradníčka a Dominika Zahradníčka.

14. 6. Ne

Lounská třináctka – Léto v parku

Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá Park Louny a Lounská třináctka.

21. 6. Ne

Evropský den hudby

Hudební happening, jehož hlavní scénou jsou městské ulice, náměstí, parky, zahrady a další veřejnosti volně přístupné prostory. Začátek léta a ochutnávka z fondu CD a knih o hudbě napříč všemi žánry.

22. 6. Po

Zápis studentů Třetího věku do zimního semestru 2020 / 2021

Projekt Třetí věk potřetí, 15. školní rok. Pro studenty připraveno mnoho nových předmětů. Po celý den administrativní část zápisu. Informace o otevřených předmětech v průběhu července. Tvorba rozvrhů hodin v průběhu srpna. Platba za předměty v průběhu září. Začátek školního roku 7. 9.

24. 6. St

Zahradní slavnost

Slavnost k ukončení 14. školního roku projektu Třetí věk – letního semestru 2019 / 2020 a šerpování studentů 5. ročníku.

30. 6. Út

Ukončení druhého pololetí školního roku

Přineste ukázat vysvědčení a dostanete malý dáreček

celý měsíc červen

Výstava

Lenka Elicarová – vlastní tvorba

 

 

 nahoru

ČERVENEC

 

 

12. 7. Ne

Lounská křídlovka – Léto v parku

Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá Park Louny a Lounská třináctka.

celý měsíc všední dny

Letní prázdniny na Luně

V době letních prázdnin bude pro Vás Klub(ovna) Luna otevřena každý den od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin. Pravidelné akce, bohatý program, výlety po blízkém i vzdáleném okolí. Na prázdniny je nutné děti přihlásit.

celý měsíc

Prázdninová pohlednice

Děti, chystáte se o prázdniny cestovat? Pošlete nám z navštívených míst pohled. Pokud cestou narazíte na knihovnu, nechte si na něj dát její razítko. Nejzajímavější pohlednice a pozdravy odměníme knihou či jiným dárkem. Naše adresa: Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny.

celý měsíc

Města a obce čtou 2020

Kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Lounska. Populární putovní stan, scénická čtení, deskové hry, pasování čtenářů, dětské besedy, doprovodné akce aj. Vstup volný, bližší informace na www.knihovnyln.cz.

celý měsíc

Výstava

Lenka Elicarová – vlastní tvorba

 

 

 nahoru

SRPEN

 

 

23. 8. Ne

Lounská třináctka – Léto v parku

Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá Park Louny a Lounská třináctka.

celý měsíc všední dny

Letní prázdniny na Luně

V době letních prázdnin bude pro Vás Klub(ovna) Luna otevřena každý den od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin. Pravidelné akce, bohatý program, výlety po blízkém i vzdáleném okolí. Na prázdniny je nutné děti přihlásit.

celý měsíc

Prázdninová pohlednice

Děti, chystáte se o prázdniny cestovat? Pošlete nám z navštívených míst pohled. Pokud cestou narazíte na knihovnu, nechte si na něj dát její razítko. Nejzajímavější pohlednice a pozdravy odměníme knihou či jiným dárkem. Naše adresa: Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny.

celý měsíc

Města a obce čtou 2020

Kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Lounska. Populární putovní stan, scénická čtení, deskové hry, pasování čtenářů, dětské besedy, doprovodné akce aj. Vstup volný, bližší informace na www.knihovnyln.cz.

celý měsíc

Výstava

Studentky Třetího věku oboru malba, kresba, keramika – vlastní tvorba

 

 

 nahoru

ZÁŘÍ

 

 

1. 9. Út

Barevný podzim

Vyhlášení výstavy v Klub(ovně) Luna. Pro děti i rodiče. Obrázek nebo výrobek s podzimní tématikou libovolnou technikou. Své obrázky předávejte do konce září 2020 v klubovně.

od 9. 9. St

Prázdninová pohlednice

K vyzvednutí odměny pro autory nejzajímavějších pozdravů z prázdnin.

13. 9. Ne

Slavnostní zahájení školního roku

Zahajovací odpoledne pro studenty Třetího věku u příležitosti 15. ročníku projektu.

20. 9. Ne

Lounská třináctka – Léto v parku

Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá Park Louny a Lounská třináctka.

25. 9. Pá

Osmé narozeniny Klub(ovny) Luna

Přijďte oslavit 8. narozeniny Klub(ovny) Luna. Narozeninová party se spoustou zábavy. Nebude chybět ani narozeninový dort.

celý měsíc září

Výstava

Studentky Třetího věku oboru malba, kresba, keramika – vlastní tvorba

 

 

 nahoru

ŘÍJEN

 

 

2. 10. Pá

Tabook 2020

9. ročník mezinárodního festivalu malých nakladatelů, obrazové knihy a ilustrátorů, dobrých knihovníků, učitelů a knihkupců.

5. – 11. 10. Po – Ne

Týden knihoven + Velké říjnové společné čtení

24. ročník celostátní akce na propagaci knihoven a knihovnictví.

6. 10. Út

Zprávy z radnice

Spolek rodáků a přátel města Loun. Přednáší starosta Pavel Janda a vedení města.

29. – 30. 10. Čt – Pá

Podzimní prázdniny na Luně

Bohatý a pestrý program. Podzimní výšlap po okolí, opékání buřtů. Prázdninový provoz Klub(ovny) Luna 8:00 – 16:30 hodin.

celý měsíc říjen

Výstava

Studentky Třetího věku oboru malba, kresba, keramika – vlastní tvorba

 

 

 nahoru

LISTOPAD

 

 

3. 11. Út

Velké vědomostní zápolení

První kolo přátelského klání mezi žáky základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletého gymnázia v oblasti literatury, kultury a významných osobností se zaměřením na lounský region. Určeno pro přihlášené školy, vstup zdarma.

8. – 22. 11. Ne – Ne

(termín může být změněn)

Den poezie

22. ročník festivalu na památku narození Karla Hynka Máchy.

10. 11. Út

Od hrdiny po vlastizrádce

Osobnost gen. Jeana Victora Moreaua i ve vztahu k našemu městu. Spolek rodáků a přátel města Loun. Přednáší Tadeáš Soukup.

13. 11. Pá

Velké vědomostní zápolení

Finálové kolo přátelského klání mezi žáky základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletého gymnázia v oblasti literatury, kultury a významných osobností se zaměřením na lounský region. Určeno pro přihlášené školy, vstup zdarma.

22. 11. Ne

Den pro dětskou knihu

14. ročník celorepublikové akce podporující dětské čtenářství. Ve všech prostorách knihovny program nejen pro dětské čtenáře – Velké vědomostní zápolení, soutěže, hry, písničky, pohádky aj.

23. – 30. 11. Po – Po

Velká burza knih

Sháníte vánoční dárek? Co třeba knihu? Ke koupi vyřazené knihy z oddělení naučné literatury, beletrie i dětského. Ceny od 10 Kč za kus. Burza v kongresovém sále během otevírací doby knihovny.

27. 11. Pá

Zdobení vánočních stromků

Každoroční zdobení vánočních stromků na dvorku knihovny žáčky lounských mateřských škol.

29. 11. Ne

Vánoční svařáček

Přijďte se ohřát při rozsvěcení vánočního stromku na Mírovém náměstí. Vánoční svařák ve vestibulu knihovny.

celý měsíc listopad

Výstava

Zimní výstava Spolku paní, dam a dívek

termín bude upřesněn

Výměnný bazárek

V rámci dopoledních klubíků pro maminky s dětmi. „Přines, co už nepotřebuješ, odnes si, co chceš.“

 

 

 nahoru

PROSINEC

 

 

1. – 13. 11. Út – Ne

Velká burza knih

Sháníte vánoční dárek? Co třeba knihu? Ke koupi vyřazené knihy z oddělení naučné literatury, beletrie i dětského. Ceny od 10 Kč za kus. Burza v kongresovém sále během otevírací doby knihovny.

2. 12. St

Čertování s Mikulášem a andělem

Výroba masek Mikuláše,čerta, anděla a vánočních dekorací. Zdobení vánočního stromečku.

5. 12. So

Adventní pavilon

Adventní tržnice, vánoční ozdoby, cukroví, výrobky Spolku paní, dam a dívek, knihy pro děti i dospělé, rukodělné dílny – výroba ozdob, andělů, vánočních přání, psaní dopisů Ježíškovi. Kavárna otevřena po celou dobu akce. Vstup zdarma, platba za jednotlivé dílny na místě.

8. 12. Út

Předvánoční večírek pro studenty Třetího věku

Tradiční rozloučení s kalendářním rokem, vánoční přání, šťastná a veselá vánočka, oblíbené slosování o ceny aj.

16. 12. St

Česko zpívá koledy

Celodenní program pořádaný ve spolupráci s Žateckým a lounským deníkem. Vánoční dílny pro MŠ, vánoční trhy ve vestibulu, zpívání koled na dvorku.

18. 12. Pá

Vánoční povídání v klubovně

Posezení a povídání nad vánočním čajem a cukrovím. Možná najdeme i něco pod stromečkem.

celý měsíc prosinec

Výstava

Zimní výstava Spolku paní, dam a dívek

   

nahoru