Krajské postupové přehlídky 2017

Krajské postupové přehlídky 2017

 

Dětská scéna Svitavy 2017

semináře

NABÍDKA

PŘIHLÁŠKA


Tisková zpráva: Krajská postupová přehlídka dětských recitátorů v Lounech se konala ve dnech 22. a 23. dubna 2017. Lektorský sbor pracoval ve složení Ema Zámečníková, Renata Vordová a Jan Anderle.

První kategorie trpěla tradičními zlozvyky stále ještě dětské recitace. Technicky byli recitátoři vybaveni slušně, ale víc než text samotný je ještě v této kategorii většinou zajímá okamžitý účinek u publika. Je dobře, že se v téhle kategorii nepostupuje, zároveň je skvělé, že mohou slyšet recitovat ostatní a porovnávat svůj výkon s výkony ostatních. Z naznačeného proudu se vymykala interpretace úryvku z první kapitoly Čapkovy Dášeňky. Tady už se jednalo o autorský vklad. Zaujala bravurní práce s dlouhými větami, textem v závorce, překvapilo vědomí souvislostí jednotlivostí s celkem. Recitátorku Marinu Sammarino z Libochovic by bylo škoda v dalších letech neslyšet.

Druhá kategorie nabídla zajímavější texty, výběr bez výjimky odpovídal vyspělosti jednotlivých interpretů. Objevily se texty Pavla Šruta, Jana Skácela, ale třeba také Daniila Charmse. A právě interpretace jeho textu Nevděčné kočky překvapila vyspělostí a originalitou, jakkoliv asi není Adam Krejčí čtenářem Charmse. Navzdory zbytečně teatrálnímu závěru se dobře dařilo Anetě Chomové (Pavel Šrut: Sám doma).

Třetí kategorie nebyla zrovna nabita vynikajícími recitátory, ale díky druhým textům bylo lze vybrat dva laureáty. Jiří Buršík si skvěle poradil jak s humoristickým textem (Mikulášovy patálie), tak s montáží básní Mileny Lukešové. Také Kristýna Weiglová prostřídala prózu a poezii – a v obou případech působila autenticky, vždy šlo o velmi osobní výpověď.

V kategorii čtvrté se vesměs jednalo o zkušené recitátory – rozdíly byly spíše v poctivosti, s níž jednotliví účastníci přistoupili ke studiu textu. Nejlépe na nás působily výkony Denisy Středové (úryvek ze Zlodějky knih sice nebyl vybrán úplně nejlépe, ale Punčocháče od Julie Válkové byly skvostné) a Petro Slámy (dokázal se vypořádat jak s lingvistickou hříčkou Ilji Hurníka, tak s Noční jízdou Christiana Morgensterna).

Přehlídka v Lounech měla tradičně výbornou atmosféru a byla skvěle organizována. Myslím, že systém, v němž mají všichni stále co dělat a nenudí se, je v Lounech ojedinělý.

Jan Anderle


Dětská scéna 2017 - poetický svátek v Lounech

Také letos hostila Městská knihovna Louny krajskou přehlídku dětského divadla a recitátorů-sólistů. Poosmé pověřilo Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím organizace NIPOS-Artama knihovnu, aby vybrala ty, kteří budou reprezentovat Ústecký kraj na národní přehlídce ve Svitavách. Divadelníky hodnotil lektorský sbor ve složení: Renata Vordová, Jakub Hulák a Jaroslav Provazník.  Sólisty vybíral Jan Anderle, Renata Vordová a Emílie Zámečníková. Tradiční odměny, látkové hračky, pro děti ušily babičky ze Spolku, paní, dam a dívek. Úvodní kulturní program zajistily děti z lounských mateřských škol - MŠ V Domcích a  MŠ Přemyslovců.

Klub(ovna) Luna doslova praskala ve švech

V pátek do Loun přijelo rekordních 14 dětských divadelních souborů: HOP-HOP z Ostrova nad Ohří přivezl hned tři divadelní uskupení, z Varnsdorfu přijel soubor My jako my, Hromy a blesky, Blik-cvak-příjem,  z Mostu Klubíčko, z Ústí nad Labem soubor ZŠ Anežky České, Potutipitipi ze ZUŠ v Ústí nad Labem, z Mostu (ZUŠ) Zbytky, Záludňáci ze ZUŠ Litoměřice a Puberťáci s.r.o z Litvínova.

Do Svitav odjíždí soubor na Poslední chvíli ze ZUŠ Ostrov nad Ohří s inscenací Pac a pusu aneb něco z Broučků. Jaroslav Provazník k nevšednímu zážitku uvádí: „Inscenace ostrovského souboru je výjimečná především svou dramaturgií: zvolit si s dětskou skupinou staršího školního věku 141 let staré Karafiátovy Broučky, kteří jsou dnes vnímáni jako nejklasičtější klasika, je víc než odvážný krok. Lucie Veličková a její soubor však přesvědčily, že Broučci jsou předloha nejen kvalitní, ale že může oslovit svou poetičností, jazykem a důrazem na etické hodnoty a mezilidské vztahy i dnešní děti“.

Poetický víkend se po páteční divadelní části v sále Klub(ovny) Luna přesunul na další dva dny do kongresového sálu knihovny, kde v sobotu předávali texty recitátoři z 1. a 3. kategorie, v neděli pak ti ze 2. a 4. kategorie.

V první kategorii, jediné nepostupující, byli oceněni Lenka Hlavatá, Jan Legutko, Marina Sammartino a Jasmína Van Vegchel. Kromě nich si ještě pochvaly lektorského sboru odnesli Markéta Jiroušková, Tomáš Kisiel a Nikol Nechanická.

Těžké rozhodování měl lektorský sbor ve druhé kategorii, kde se sešla řada kvalitních recitátorů. Do Svitav nakonec postoupili Aneta Chomová a Adam Krejčí. Cenu lektorského sboru bez postupu dostali Bára Mazurková a Samuel Veselý. Vysokou úroveň dosvědčuje i počet čestných uznání: pro Vandu Adamcovou, Elišku Budajovou, Antonína Davida, Patricii Gebeltovou, Sofii Koumarovou, Barboru Ondrejkovičovou, Darinu Pišlovou a Petru Zakouřilovou.

Obdobně těžké rozhodování bylo i ve třetí kategorii, kde recitovalo 22 interpretů. Do Svitav se podívají Jiří Buršík a Kristýna Weiglová, na půl cesty zůstala Veronika Zaderlíková. Uznání lektorského sboru si odnesli Jan Černý, Ester Hermanová, Anna Horáková a Marek Vyskočil.

Nejstarší kategorie uzavírala poetický víkend v knihovně a patřilo jí nedělní odpoledne. Z šestnácti recitátorů se do Svitav za své výkony podívají Petro Sláma a Denisa Středová. Cenu bez postupu si odnesla Barbora Kohoutová. Za osobité interpretace a osobní výpovědi získali čestná uznání Veronika Bíbová, Jan Kernaševič, Eliška Šimková a Radek Voch.

Kdo nepřišel, nechť lituje jen chvíli, nejinspirativnější recitátorská vystoupení a Pac a pusu aneb něco z Broučků uvidí zájemci v záři při ozvěnách Dětské scény. Samozřejmě v Lounech!

Ondřej Kunc a Dagmar Kučerová

FOTOGALERIE


Vážení a milí kolegové, vážené a milé kolegyně, přátelé divadla a poezie,

dovolte, abychom Vás následujícími materiály informovali o termínu a základních propozicích.

1. Krajské postupové přehlídky Louny, Poeticky! 2017 (11. - 12. března 2017) - krajské postupové přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie Ústeckého kraje s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov (13.-  17. června 2017)

2. Krajské postupové přehlídky Dětská scéna sólových recitátorů (22. - 23. dubna 2017) s výběrem na národní přehlídku ve Svitavách (9. - 15. června 2017)

3. Krajské postupové přehlídky Dětská scéna dětského divadla (21. dubna 2017) s výběrem na národní přehlídku ve Svitavách (9. - 15. června).

Městská knihovna Louny organizuje z pověření Ministerstva kultury ČR prostřednictvím NIPOS - Artama Praha regionální přehlídky ve třech oborech: dětské sólové recitace a dětské divadlo (Dětská scéna Svitavy 2017), umělecký přednes a divadlo poezie (Wolkrův Prostějov 2017).

U přípravy a zabezpečení všech tří akcí nám jde o přehlídky jako skutečně významné regionální události, které vytváří z pasivního uživatelství prostor pro odpovědnou spolupráci a tvůrčí spolupodíl všech zúčastněných (tvůrčí dílny, diskusní fóra, různé techniky osobního reflektování).

Bližší informace o celonárodních souvislostech najdete na stránkách NIPOSu (www.nipos-mk.cz), evidenční listy (přihlášky) a propozice k postupovým přehlídkám pak najdete jako další přílohu.

Všechny tři přehlídky jsou dokumentovány a prezentovány v regionálních i celostátních médiích.

Drazí přátelé mladého a alternativního divadla, poezie a pohybu, velmi rádi se s Vámi setkáme v Městské knihovně Louny.

Zlomte vaz!

- Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultury ČR.


Výsledková listina (tisková zpráva již brzy...)

DIVADLO - 21. 4. 2017

Lektorský sbor: Renata Vordová, Jakub Hulák, Jaroslav Provazník

CENA S POSTUPEM:
Na poslední chvíli
PAC A PUSU ANEB NĚCO Z BROUČKŮ
Lucie Veličková, ZUŠ Ostrov

CENA S POSTUPEM DO ŠIRŠÍHO VÝBĚRU:
Hop - Hop
AZHER
Irena Konývková, ZUŠ Ostrov

Záludňáci ZUŠ Litoměřice
JAK DALEKO JE DALEKO - LÉTO LUDVÍČKA ADLERA
Lenka Pařízková a soubor, ZUŠ Litoměřice

ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Hop - Hop
ŘEKA S ROZPUŠTĚNÝMI VLASY
Irena Konývková, ZUŠ Ostrov

Hop - Hop
ŽALOBNÍČEK
Ondřej Šulc, ZUŠ Ostrov

Zbytky
MY STORY
Barbora Gréeová, ZUŠ Most

RECITACE - 22. - 23. 4. 2017

Lektorský sbor: Renata Vordová, Emilie Zámečníková, Jan Anderle

1. KATEGORIE

CENA LEKTORSKÉHO SBORU:
Lenka Hlavatá
Jan Legutko
Marina Sammartino
Jasmína Van Vegchel

POCHVALA LEKTORSKÉHO SBORU:
Markéta Jiroušková
Tomáš Kisiel
Nikol Nechanická

2. KATEGORIE

CENA S POSTUPEM:
Aneta Chomová
Adam Krejčí

CENA LEKTORSKÉHO SBORU:
Bára Mazurková
Samuel Veselý

ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Vanda Adamcová - za interpretaci textu Šišatý švec
Eliška Budajová - za sugestivní interpretaci textu Na hrady!
Antonín David - za osobitou interpretaci textu Neříkejte teleti
Patricie Gebeltová - za osobitou výpověď
Sofie Koumarová - za přednes textu Uspávánka s Popelčiným oříškem
Barbora Ondrejkovičová - za přednes textu O Krištůfkovi
Darina Pišlová - za působivou interpretaci textu Kolik je nás dětí v Bullerbynu
Petra Zakouřilová - za interpretaci textu Pohádka

3. KATEGORIE

CENA S POSTUPEM:
Jiří Buršík
Kristýna Weiglová

CENA LEKTORSKÉHO SBORU:
Veronika Zaderlíková

ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Jan Černý - za interpretační dovednosti
Ester Hermanová - za interpretaci textu Petra Nikla Výmluvy
Anna Horáková - za interpretaci úryvku z knihy J. Holuba Jak se zbavit mstivý Soni
Marek Vyskočil - za interpretační dovednosti

4. KATEGORIE

CENA S POSTUPEM:
Petro Sláma
Denisa Středová

CENA LEKTORSKÉHO SBORU:
Barbora Kohoutová

ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Veronika Bíbová - za přístup k textu Petra Nikla
Jan Kernaševič - za chlapský pohled na poezii
Eliška Šimková - za osobní výpověď
Radek Voch - za interpretaci textu Rudolfa Křesťana Četba na dohled


Dětská scéna Louny 2017 - KRAJSKÉ KOLO

pátek 21. dubna 2017

7.50 předskokani přehlídky - MŠ Přemyslovců

8.00 Hop - Hop - Azher/Ostrov

9.30 Divadelní kroužek ZŠ a MŠ Litvínov - Sedmero krkavců

9.50 My jako my - Co svět dal a vzal/Varnsdorf

10.30 Klubíčko - Ach jo, škola/Most

11.00 Hromy a blesky - Zá hád kype trnikl/Varnsdorf

11.40 Žáci 5. c Anežky České - Zlatovláska/Ústí n. L.

12.20 Blik-cvak-příjem - Aprílová škola/ Varnsdorf

13.00 Na poslední chvíli - Pac a pusu aneb něco z Broučků/Ostrov

13.40 Potutipitipi - Maus/Ústí n. L.

14.40 Zbytky - My story/Most

15.40 Hop - Hop - Žalobníček/Ostrov

16.40 Záludňáci ZUŠ Litoměřice - Jak daleko je daleko - léto ludvíčka Adlera

17.50 Hop - Hop - Řeka s rozpuštěnými vlasy/Ostrov

18.40 Puberťáci s.r.o. - Tři prasáktka v pubertě/Litvínov

19.00 Vyhlášení výsledků

PRACOVNÍ HARMONOGRAM V PDF KE STAŽENÍ (DŮLEŽITÝ PRO SOUBORY)

sobota 22. dubna 2017

8.30 - prezence 1. kategorie
8.45 - ladění
9.00 - předskokani přehlídky
9.15 - 1. kategorie 1. část
9.45 - přestávka
10.00 - 1. kategorie 2. část
10.30 - porada lektorského sboru
11.00 - vyhlášení výsledků
11.15 - rozhovory lektorů s recitátory

12.00 - 13.00 - oběd

12.45 - prezence 3. kategorie
13.00 - ladění
13.15 - 3. kategorie 1. část 1. texty
14.00 - přestávka
14.15 - 3. kategorie 2. část 1. texty
14.45 - porada lektorského sboru
15.15 - 3. kategorie 2. texty
15.45 - porada lektorského sboru
16.15 - vyhlášení výsledků
16.30 - rozhovory lektorů s recitátory

neděle 23. dubna 2017

8.30 - prezence 2. kategorie
8.45 - ladění
9.00 - předskokani přehlídky
9.15 - 2. kategorie 1. část
9.45 - přestávka
10.00 - 2. kategorie 2. část
10.30 - porada lektorského sboru
11.00 - vyhlášení výsledků
11.15 - rozhovory lektorů s recitátory

12.00 - 13.00 - oběd

12.45 - prezence 4. kategorie
13.00 - CIRKUS z domova Bez zámků
13.20 - ladění
13.45 - 4. kategorie 1. část 1. texty
14.20 - přestávka
14.35 - 4. kategorie 2. část 1. texty
15.05 - porada lektorského sboru
15.35 - 4. kategorie 2. texty
16.05 - porada lektorského sboru
16.35 - vyhlášení výsledků
16.50 - rozhovory lektorů s recitátory

Časy jsou orientační a mohou se změnit.Dětská scéna Louny 2017 - OBLASTNÍ KOLO

Recitační přehlídky v Městské knihovně Louny pokračují. V neděli 26. března se v prostorách knihovny konalo oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů ze základních a uměleckých škol lounského okresu Dětská scéna 2017. Recitátoři měli šanci postoupit do krajského kola, které bude lounská knihovna hostit v druhé polovině dubna.

Jako každý rok byli recitátoři a recitátorky rozděleni do čtyř věkových kategorií: nejmladší pro žáky 2. a 3. tříd základních škol, druhá kategorie pro žáky 4. a 5. tříd, třetí pro žáky 6. a 7. tříd a nejstarší kategorie pro žáky 8. a 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Všichni zúčastnění mohli postoupit do krajského kola, odtud pak pouze nestarší tři kategorie se mohou podívat na celostátní červnovou recitační přehlídku ve Svitavách.

Lektorský sbor ve složení Ema Zámečníková, Jana Hrbková a Oksana Kaplanová ocenil v první kategorii Nikol Nechanickou z Loun a Jana Legutko ze Žatce. Čestná uznání si za výběr textu a přednes odnesly Simona Brestovanská, Johana Kováčová a Veronika Pelantová z Postoloprt a Jana Šmeráková ze Žatce.

Z druhé kategorie slavili postup Patricie Gebeltová z Loun a Aneta Chomová ze Žatce, jako náhradnice byla vybraná Tereza Štruncová ze Žatce. Čestná uznání obdrželi Anna Andrášková, Tereza Štruncová a Přemysl Synek ze Žatce a lounští Sofie El Frem a Jaroslav Ferzik.

Ve starších dvou kategoriích recitátoři předávali vždy dva texty, aby se lektoři mohli důkladněji rozhodnout, koho do krajské přehlídky vyšlou. Ve třetí kategorii to byli Ester Hermanová ze ZUŠ Louny a Marek Vyskočil ze ZUŠ Žatec, ve čtvrté pak Adéla Kočinová. Kromě postupujících ocenili lektoři interpretaci textů u Johanny Hertl (za přednes básně Liška a bobr), Kateřiny Papáčkové (za vypravěčský projev), Kristýny Lipšanské a Jiřího Holštajna (za osobitý projev v přednesu).

Během víkendu 21. - 23. dubna se uzavře jarní poetické období krajskou Dětskou scénou, na kterou jste všichni srdečně zváni. Zmíněné přehlídky jsou i letos podpořeny finanční pomocí z Ministerstva kultury a zastřešeny národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu NIPOS-ARTAMA.

Ondřej Kunc

FOTOGALERIE


Ke stažení:


Louny, Poeticky! 2017 - www.mkl.cz/poeticky

PROPOZICE (PDF)

Přihláška - sólista: DOC RTF PDF

Přihláška - soubor: DOC RTF PDF

PŘIPOJTE SE K UDÁLOSTI NA FACEBOOKU


Dětská scéna Louny 2017 - KRAJSKÉ KOLO

PROPOZICE - SÓLISTÉ (PDF)

PROPOZICE - SOUBORY (PDF)

Přihláška - sólista: DOC RTF PDF

Přihláška - soubor: DOC RTF PDF


Dětská scéna Louny 2017 - OBLASTNÍ KOLO

Propozice + přihláška: DOC RTF PDF


DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY 2017 - PROPOZICE

WOLKRŮV PROSTĚJOV 2017 - PROPOZICE