Knihovna » Knihovní řád » Pravidla půjčování Špitální knihovny

Pravidla půjčování Špitální knihovny

Příloha č. 6 – Pravidla půjčování Špitální knihovny


  1. Špitální knihovna je experimentální služba MKL (část 3, bod 7, Knihovního řádu Městské knihovny Louny). Je poskytovaná v prostorách Nemocnice Louny. Její provoz je podřízen Provoznímu řádu Nemocnice Louny.
  2. Služba je poskytována pravidelně. Provozní doba je: úterý 10.00 – 11.30 hodin (Léčebna dlouhodobě nemocných), čtvrtek 14.00 – 16.00 hodin (Dětská psychiatrická nemocnice).
  3. Služba je poskytována registrovaným i neregistrovaným uživatelům MKL.
  4. Služba umožňuje absenční výpůjčky vyhrazeného knihovního fondu.
  5. Jako doplňkovou službu poskytuje MKL předčítání pacientům.

 

Příloha platná od 1. ledna 2016.