Knihovna » Knihovní řád » Pravidla půjčování knihovny na kolech

Pravidla půjčování knihovny na kolech

Příloha č. 7 – Pravidla půjčování knihovny na kolech


  1. Knihovna na kolech je experimentální služba MKL (část 3, bod 7, Knihovního řádu Městské knihovny Louny).
  2. Služba zajišťuje dodávky knižního fondu imobilním čtenářům.
  3. Služba je poskytována registrovaným uživatelům MKL.
  4. Služba je poskytována nepravidelně v závislosti na klimatických podmínkách.
  5. Služba je poskytována na základě telefonické nebo emailové objednávky.
  6. Služba je pro čtenáře zdarma.
  7. Právě půjčené tituly z fondu MKL lze po domluvě zarezervovat.
  8. Knihy budou po telefonické nebo emailové domluvě dodány do 7 pracovních dnů.
  9. Čtenář je povinen svým podpisem stvrdit převzetí knih na Výpis ze čtenářského konta.

 

Příloha platná od 1. března 2016.