Knihovna » Knihovní řád » Objednávkový formulář meziknihovní výpůjční služby

Objednávkový formulář meziknihovní výpůjční služby

Příloha č. 2 – Objednávkový formulář meziknihovní výpůjční služby


Jméno a příjmení čtenáře: *

Číslo čtenářského průkazu: *

Záloha: *

Telefon: *

E-mail: *

 

 

Jméno autora(-ů): *

Přesný název knihy: *

Kniha – rok vydání, případně místo, nakladatelství, pořadí vydání aj.:

 

 

 

Přesný název periodika:

Periodikum – rok vydání, číslo:

Strany:

 

Zájem o dodání žádané knihovní jednotky mám pouze do: ……… ……… 20………

Přijato dne: *

Přijal: *

(podpis knihovníka)

 

* povinné údaje

 

Objednáno:

(datum, název knihovny)

Půjčeno do:

Vráceno (den odeslání)

 

Příloha platná od 1. července 2014.