Archiv akcí » 2014 » Březen

Trénování paměti pro veřejnost

Trénování paměti pro veřejnost

Ve dnech 10. 3. až 16. 3. se v rámci Národního týdne trénování paměti i v Lounech uskutečnily ukázky trénování paměti.

Ukázky trénování paměti s akreditovanou lektorkou Marcelou Langrovou si zájemci vyzkoušeli v pátek 14. března v kongresovém sále.

Tentokrát se akreditovaná trenérka paměti z lounské knihovny zaměřila na různé skupiny, a to na klienty STD Jeroným a z Domova "Bez zámků" v Tuchořicích, seniory z Domova seniorů a také na veřejnost, i když kurzy trénování paměti již od loňského září v knihovně  probíhají.

Každá ukázka byla samozřejmě zaměřena na cílovou skupinu a průběh ukázky byl vždy odlišný. Jedno ale bylo společné. Účastníci se při ukázkách nejen snažili, nenudili se, ale hlavně se velmi bavili a nevnímali vůbec čas.

Uznáním pro lektorku může být to, že si téměř všichni přejí, aby takových ukázek a cvičení bylo víc.

Trénování paměti si můžete vyzkoušet v již zmiňovaných kurzech v knihovně v rámci studia 3. věku.


Masopustní průvod

Masopustní průvod

7. masopustní průvod v maskách pro žáky mateřských a základních škol, speciální základní školy, denního stacionáře, ale hlavně i pro širokou veřejnost uspořádali MKL a Senior klub Louny ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech a Spolkem paní, dam a dívek v úterý 4. března.

Reportáž regionální televize OK Plus

Nový Ikaros a Punk Rock v knihovně

Program letošní krajské postupové přehlídky uměleckého přednesu a divadel poezie - Louny, Poeticky! 2014 zahájily v pátek odpoledne na dvorku knihovny herečky z Třetího věku krátkou poetickou koláží pod taktovkou Renaty Vordové. Poté, co bylo vylosováno pořadí interpretů v jednotlivých kategoriích, mohl začít poetický seminář pro účastníky přehlídky s Gabrielou Sittovou.