Archiv akcí » 2012 » Duben » Z Loun do Svitav na celostátní Dětskou scénu 2012

Z Loun do Svitav na celostátní Dětskou scénu 2012

Poslední dubnový víkend patřil v lounské knihovně dětským recitátorům. Na krajskou postupovou přehlídku Dětská scéna Louny 2012 se sjelo na pětašedesát milovníků poezie. Městská knihovna Louny hostila akci již potřetí a společně s Louny, Poeticky! tak pořádá obě krajské přehlídky uměleckého přednesu.

Lektorský sbor složený z odborníků z oblasti dětského přednesu a dramatické výchovy Evy Venclíkové, Ivy Dvořákové a Jakuba Huláka vybíral ve čtyřech věkových kategoriích. Hodnotil přirozenost dětského projevu, uměleckou hodnotu textu, celkovou úroveň interpretace a kulturu projevu. Mladší sólisté 1. a 2. kategorie vystupovali s jedním textem, starší s dvěma texty.


Přehlídka probíhala z pověření společnosti NIPOS-ARTAMA a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Krajského úřadu Ústeckého kraje a Komerční banky Louny. Velký dík také patří organizačnímu týmu a „ladičům“ Anně Bahnerové a Petru Pidrmanovi.


Lektorský sbor vyhlásil během dvoudenního napínavého klání hned několik cen. Hlavní ceny s postupem na 41. celostátní přehlídku dětských recitátorů a dětského divadla, která se od roku 2011 koná ve Svitavách, obdrželi Valentina Trajerová a Veronika Toušková za 2. kategorii, Magdalena Trajerová s Michaelou Růžencovou v 3. kategorii a Adéla Bártová s Ondřejem Kvěchem ze 4. kategorii. Účastníci nejmladší kategorie na národní Dětskou scénu nepostupují, jejich zápolení končí na úrovni kraje. Porota udělila i další ceny – Ocenění za zaujetí textem, za přirozený projev, za technické zvládnutí či za propracovanou výstavbu textu.

 

GALERIE


fotografie ke stažení
1. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie

Ceny a ocenění:
1.    kategorie – nepostupová
Cena za přednes textu Moucha Miloše Macourka – Barbora Kohoutová
Ocenění za zaujetí textem – Kristýna Zelenková, Linda Stará
Ocenění za přirozený projev – Martin Mrnka, Matěj Krob
Ocenění za technické zvládnutí textu – Marika Trajerová

2.    kategorie
Cena s postupem – Valentina Trajerová, Veronika Toušková
Ocenění za zaujetí textem Ufo, Ufo, Ufoni Jiřího Žáčka – Matyáš Beneš
Ocenění za zaujatý přednes a technické zvládnutí textu Levá nebo pravá? Jiřího Žáčka – Klára Styblíková
Ocenění za zaujatý přednes textu Kdyby Juliana Tuwima – Kamila Hejhalová
Ocenění za zaujatý přednes textu Tam, kde žijí divočiny Maurice Sendeka – Petro Sláma

3.    kategorie
Cena s postupem – Magdalena Trajerová, Michaela Růžencová
Ocenění za přirozený projev – Dan Rýdl, Jan Procházka
Ocenění za propracovanou výstavbu obou textů – Eliška Floriánová
Ocenění za interpretaci textu Chřestýš Miloše Macourka – Táňa Terberová
Ocenění za technické provedení obou textů – Jiří Vízner

4.    kategorie
Cena s postupem – Adéla Bártová, Ondřej Kvěch
Ocenění za interpretaci textu Klec Tomáše Přidala – Mark Malevič
Ocenění za zdařilou interpretaci obou textů – Adéla Přibíková
Ocenění za osobitý přístup k textům – Hana Krejčová
Ocenění za citlivý přístup k básním Josefa Seiferta a Josefa Kainara – Kateřina Kornhäuserová