Aktuality » Knihovna v létě nelenoší

Knihovna v létě nelenoší

Městská knihovna Louny nabízí bohatý program i během letních prázdnin. Otevírací doba v pracovních dnech zůstává stejná, zavřeno je v sobotu a v neděli, také v čase státních svátků. Tradičně je však otevřena plážová knihovna na lounském koupališti.

Plážovou knihovnu již považují návštěvníci koupaliště za samozřejmost. Otevřeno je v okamžiku pěkného počasí, kdy se předpokládá návštěvnost koupaliště, a také tehdy, kdy mají knihovníci na službu čas. Půjčuje se odpočinková četba, časopisy, pro děti jsou přichystané soutěže a kvízy. Plážovou knihovnu může navštívit každý, nemusí mít registrační průkaz do knihovny. Plážová knihovna je společným projektem knihovny a provozovatele koupaliště, Správy lounských sportovišť.

Klub(ovna) Luna zahájila příměstský tábor, který je pro děti zdarma (díky dotaci Ministerstva vnitra ČR). Denně mohou děti přijít od 8.00 hodin do 16.30, a to celé dva měsíce. Letos se tábor nese v duchu historie, každý týden vstoupí účastníci do jiné doby, začíná se samozřejmě pravěkem. Informace získají rodiče v Klub(ovně) Luna, ještě stále se děti mohou přihlásit. Tábor je určen dětem školního věku, mimo aktivit v klubovně děti každé dopoledne stráví venku či na koupališti, každý týden je připraven také výlet mimo město.

Studenti Třetího věku mají sice prázdniny, ale pokud se ještě nepřihlásili do školního roku 2017/2018, mohou tak učinit do konce července. Studovna MKL podá veškeré informace. Studenty čeká spousta nových oborů - například myslivost, tvůrčí psaní, blogování, dějiny umění, možná založí i kapelu. Podmínky pro vstup do projektu nejsou žádné, pouze chuť se přidat.

K létu v knihovně neodmyslitelně patří koncerty - Dvorky páteční i jiné - běží od jara, v létě mohou návštěvníci přijít na kapelu Refreš, Berušku, Paralet, poslechnout si šansony, podívat se na pohádku divadélka Nána. Dvorek bude otevřen také při akci Kouzlo světla, kdy se budou opět promítat dokumenty o Lounech.

Knihovna také pořádá svatební obřady. Pokud hledají snoubenci vhodný prostor pro svůj slavný den, pak je možné využít právě dvorek knihovny, již tři desítky párů si zde řekly „ano“.

Galerie knihovny zve k výstavě Romantismus není jen Hluboká, kterou pořádá společně s jimlínským zámkem.

Do knihovny mohou návštěvníci vstoupit téměř denně, pro děti je navíc připraven bazének k osvěžení, aby se nemusely koupat ve fontáně.

Svým čtenářům a návštěvníkům přejeme krásné léto, ideálně s dobrou knihou v ruce.

Vaše knihovna